طبق آخرین آمار و اطلاعات منتشره توسط سازمان های دولتی ناظر بر عملکرد شرکتهای بیمه، کشور کانادا در۴ ساله اخیر شاهد ورود شرکت های بیمه خارجی ـ عمدتاً شرکتهای بیمه اروپایی ـ بوده است. علت اشتیاق سرمایه گذاری را در عوامل متعددی میتوان یافت که مهمترین آنها عبارتند از:

۱- خارج بودن کانادا از دایره بحران های مالی:  بحرانی که در سال ۲۰۰۸ در آمریکا شروع شد و دامنه آن همواره به کشورهای عضو اروپای مشترک منتقل گردیده و ادامه دارد، خوشبختانه اثرات منفی بسیار کمی را به کانادا تحمیل کرد و شاهد بودیم که متخصصان سرمایه گذاری و مدیران مالی کارآمد کانادایی با ابزارهای مناسب مالی و پولی توانستند از اثرات مخرب نه تنها جان سالم به در برند، بلکه به عنوان الگو و سرمشق از آنان در اروپا و بعضی از کشورهای آسیایی چون اندونزی، مالزی و فیلیپین بهره گیرند.

۲- دارا بودن ذخایر طبیعی غنی: کشور کانادا با دارا بودن بیش از ۶۰ نوع ذخایر طبیعی درزمره کشورهای ثروتمند جهان طبقه بندی میشود در سال ۲۰۱۰ ارزش این ذخایر بالغ بر۴۱.۳ بیلیارد دلار بوده که سهم انتاریو ۱۸.۶ درصد، ساسکاچوان ۱۷.۲ درصد، بریتیش کلمبیا ۱۷.۱ درصد، ایالت کبک ۱۶.۴ درصد، و نیوفنلاند ۱۱.۱ درصد می باشد. بجز بازار بیمه در رشته معدن ریسک های بیمه پذیر دیگری در زمینه سهام و سرمایه گذاری نیز برای شرکت های بیمه جدید بسیار جذاب است.

۳- ساختار اجتماعی جدید و در حال تغییر و رشد پذیر کانادا: کشور کانادا در زمره کشورهای مهاجرپذیر جهان است از این رو هر سال مهاجرین جدید با خود هم سرمایه و هم دانش فنی و تخصصی را به همراه می آورند که بی رقیب است. ساختار چند فرهنگی و سلیقه های متفاوت باعث شده که ریسک های موجود در کانادا ویژه باشد از این رو جا برای بررسی ریسک های جدید و بیمه نمودن آنها بسیار است و مساله بسیار مهم دیگر آن است که این ویژگی، تخصصی را می طلبد که منحصر به فرد است از این رو سودهای سرشاری را هم به همراه دارد.

آقای پاتریک لاندی مدیر مسئول و ریئس هیات مدیره بیمه زوریخ در تایید موارد فوق در جلسه ای عنوان کرد که ما جزو پیشگامان ورود به بازار بیمه ای کانادا بودیم. بجز موارد عنوان شده دو مطلب دیگر را بایستی خاطرنشان کرد که کانادا را بازار جذابی برای بیمه گران خارجی میکند:

الف-خارج بودن کانادا از دایره خسارات طبیعی: اثرات مخرب توفان ها و سونامی و زلزله و گردباد در چند ساله اخیر فشار بسیار زیادی را بر بیمه گران آمریکایی و همه آنهایی که در بازار آمریکا نقش عمده داشتند وارد آورده است و این مساله نشان داده که تغییرات آب و هوایی قاره آمریکای شمالی باعث شده این منطقه در زمره مناطق بسیارخطرناک طبقه بندی شود. جالب توجه است که کانادا علیرغم پهناوری منطقه ای و هم مرز بودن با کشور آمریکا از این موارد مصون بوده و به مثابه آن است که دست حمایت گری همواره این کشور را از خسارات محفوظ داشته است از این رو در چند ساله اخیر حجم خسارات پرداختی در قبال حق بیمه های دریافتی بسیار معقول بوده است.

ب- سیاستهای محافظه کارانه در بازارهای مالی و پولی: بازار پولی و مالی کانادا از یک حمایت دولتی برخوردار است و همواره در نظارت دولت بوده تا صاحبان سرمایه در جامعه از یک حمایت نسبی برخوردار باشند. از این رو این کشور همواره از محبوبترین کشورهای مهاجرپذیر دنیا است. شاید به ظاهر این مطلب کمی دست و پاگیر به نظر بیاید ولی در نهایت خاطری آسوده را برای جامعه فراهم می نماید که ماحصلش اعتماد بیشتر به تازه واردانی چون ما به جامعه کانادا است.

در خاتمه شایان ذکر است که ورود هر نهاد اقتصادی جدید به سیستم مالی کانادا برای مصرف کننده بسیار مفید است چون رقابت حاصله فرصتی را فراهم می آورد تا هر یک از شما خریداران بیمه بتوانید اصطلاحا  با قدرت چانه زنی بهتر، از نرخ های بیمه منطقی تر بهره ببرید.

* فرهاد فرسادی بروکر خبره و رسمی کانادا با سابقه تدریس بیمه در دانشگاه ها است.

farsadi@insurefar.com