پوشش بیمه ای مراقبت های ویژه در زمان ناتوانی Long Term Care که شاید نزدیکترین ترجمه این واژه باشد، حدودا از سال ۱۹۸۵ طراحی و به مرحله ارائه آزمایشی خود درآمد. این بیمه نامه با توجه به جمعیت مسن کانادا که هر روز هم رو به افزایش است، بواقع در زمره ضروری ترین پوشش بیمه ای طبقه بندی می شود، ولی چرا تا این حد به آن بی مهری شده و اکثریت مردم از آن تقریبا بی اطلاع هستند؟

شاید در تفسیر غرامات در آن کمی با تعاریف متفاوت روبرو شویم و همین مطلب باعث شده که همکاران بیمه ای  و خریداران بیمه به قول معروف عطایش را به لقایش بخشیده و آنرا فراموش کرده اند.

ناتوانی جسمی/ از کارافتادگی و معلولیت اگر چه به ظاهر مشابه هم هستند ولی از نظر یک بیمه گر و تحلیلگر غرامت در شرکت بیمه کاملا متفاوت است، از این رو این بیمه نامه نه شرایط بیمه بیماری های سخت را داراست نه با بیمه های معلولیت و مصدومیت و از کار افتادگی در یک طبقه است. 

در این بیمه اساس کار و شروع پرداخت غرامت آن زمانی است که فعالیت های روزمره زندگی۱ شخص بیمه شده مختل شود و دیگر به تنهایی نتواند این امور را انجام دهد در آن حال با توجه به شدت و ضعف در عدم توانایی فرد بیمه شده نیاز خواهد داشت تا:

۱ـ به خانه سالمندان منتقل شود.

۲ـ به محلی منتقل شود که از کمک نرس و پرستار ویژه برخوردار باشد.

۳ـ به محل های ویژه که از افراد ناتوان نگهداری می نمایند منتقل گردد (دولتی و خصوصی)۲

۴ـ شخصی را برای نگهداری وی به محل اقامتش منتقل کنند یا یکی از بستگان این وظیفه را به عهده بگیرد.

در همه موارد یاد شده هزینه زیادی به شخص ناتوان یا خانواده وی تحمیل خواهد شد. برای ارایه تصویر ارقام به قرار ذیل هستند:

۱ـ سالی ۱۹۰۰۰ دلار برای بستری شدن در اتاق عمومی ۴ تخته به بالا.

۲ـ سالی ۲۲۰۰۰ دلار برای بستری شدن در اتاق نیمه خصوصی.

۳ـ سالی ۲۵۵۰۰ دلار برای اتاق خصوصی.

بایستی به این ارقام هزینه های دیگری را اضافه نمود که به صورت عرف معادل ۲۰ درصد رقم های یاد شده است.

آمار نشان می دهد که در کانادا ۴۳ درصد افرادی که بالای ۶۵ سال هستند به نوعی و کم و بیش احتیاج  به این خدمات پیدا خواهند کرد.

حال برگردیم سر اصلی ترین مسئله و آنهم تعریف فعالیت های روزمره زندگی است:

از نظر تحلیل گران غرامت در شرکتهای بیمه هر شخصی که قادر نباشد دو یا سه فعالیت از موارد زیر را به تنهایی انجام دهد او ناتوان است و غرامات تعیین شده در بیمه نامه به وی تعلق می گیرد:

۱ـ حمام کردن، ۲ـ غذا خوردن، ۳ـ لباس پوشیدن، ۴ـ دستشویی رفتن، ۵ـ خوابیدن و بلند شدن، ۶ ـ حرکت داشتن و کار کردن.

این غرامات با توجه به نوع بیمه نامه خریداری شده می تواند برای دو یا پنج  سال یا تا آخر عمر باشد.

در مقابل حق بیمه تعیین شده با توجه به سن و جنسیت و چند عامل دیگر تعیین شده و در مقایسه با غرامات قابل پرداخت بسیار منصفانه و مقرون به صرفه می باشد.

موارد زیر در تعهد بیمه نیست و در زمره استثناء می باشند:

الکل / مواد مخدر / بیماری های روانی / اثرات ناشی از جنگ / تبعات خودکشی

 

پانویس ها:

۱ـ فعالیت های روزمره زندگی Activities Of Daily Living

۲ـ مراکز متفاوت نگهداری از ناتوان ها 

Nursing Home / Home Care / Home Health Care

Assisted Living Facility / Adult Day Care / Alternative Care

 

* فرهاد فرسادی کارشناس ارشد و بروکر انواع بیمه در کانادا است.