شهروند- علی شریفیان: روز یکشنبه هفته گذشته ناتان کولن، منتقد امور مالی ان دی پی با نوشتن نامه ای به جو اولیور، وزیر دارایی و امور مالی دولت فدرال نوشت ما خواستار این هستیم که «شرکت زن و شوهر در بخشایش مالیاتی» به کلی از لایحه بودجه حذف شود. میزان سن برای دریافت حقوق بازنشستگی به ۶۵ سال برگردانده شود و طرح همه شمول مهد کودک هایی که بیش از ۱۵ دلار در روز برای پدر و مادران هزینه نداشته باشد، در نظر گرفته شود.
معمولا لایحه بودجه در ماه فوریه یا مارس به مجلس ارائه می شود، اما جو اولیور قصد دارد امسال دست کم لایحه را در ماه آوریل ارائه کند. دولت فدرال به منظور بررسی کاهش قیمت نفت و اثر آن بر بودجه کشور قصد دارد با تاخیر لایحه را در ماه آوریل ارائه دهد و با این امید که تا آن زمان قیمت نفت افزایش یابد.
ناتان کولن در نامه خود به اولیور یادآور شده از ارائه لایحه بودجه به امید افزایش قیمت نفت خودداری کند. دولت فدرال در ارائه بودجه خود در پائیز محاسبات بودجه خود را با اساس نفت بشکه ای ۸۱ دلار آمریکا انجام داده بود. این محاسبات با شروع کاهش قیمت نفت تقریبا به تمامی نادرست پیش بینی شده nathan-cullanاست.