۱ـ آرامش

حتی یک مورد سوگواری شدید یا زدن به سر و صورت دیده نشد. میزان تأثر و اندوه به طور خود بخود بالا رفته بود.


۲ـ وقار

صفوف منظم برای آب و غذا. بدون هیچ حرف زننده یا رفتار خشن.

۳ـ توانمندی

 به عنوان نمونه معماری باورنکردنی به طوری که ساختمان ها به طرفین پیچ و تاب می خوردند ولی فرو نمی ریختند.

 ۴ـ رحم و شفقت

مردم فقط اقلام مورد نیاز روزانه خود را تهیه کردند و این باعث شد همه بتوانند مقداری آذوقه تهیه کنند.

۵ـ نظم

غارتگری دیده نشد. زورگویی یا از دست دیگران ربودن دیده نشد. فقط تفاهم بود.

۶ـ ایثار

پنجاه نفر از کارگران نیروگاه های اتمی ماندند تا به خنک کردن دستگاه ها ادامه دهند.

 ۷ـ مهربانی

 رستورانها قیمت ها را کاهش دادند. یک خودپرداز بدون محافظ دست نخورده ماند. دستگیری فراوان از افراد ناتوان.

 ۸ـ آموزش

از بچه تا پیر همه دقیقا میدانستند باید چکار کنند و دقیقا همان کار را کردند.

 ۹ـ وسایل ارتباط جمعی

در انتشار اخبار بسیار خوددار بودند. از گزارشات مغرضانه خبری نبود.

 فقط گزارشات آرامبخش.

۱۰ـ وجدان

هنگامی که در یک فروشگاه برق رفت، مردم اجناس را برگرداندند سرجایشان و به آرامی فروشگاه را ترک کردند.