در انتاریو بیمه اتومبیل توسط شرکت های بیمه خصوصی عرضه می شود و دولت نقشی حمایتی در پرداخت حق بیمه ندارد، بلکه فقط به عنوان ناظر بر عملکرد شرکتهای بیمه می باشد.

پوشش های بیمه به قرار ذیل عرضه می شود:

۱ـ Third Party Liability: پوشش بیمه های قانونی شخص ثالث در مورد صدمات جانی ۱۹۰۰۰دلار و خسارات مالی ۱۰۰۰ دلار (البته بایستی توجه داشت که به صورت عرف این رقم افزایش یافته و یک میلیون دلاری عرضه می شود تا در صورت تردد خودرو در خارج از انتاریو پوشش بیمه ای مناسب وجود داشته باشد.

 

۱ـ۱ـ Accident Benefit :پوشش بیمه های حوادث سرنشین شامل رانندگان و سرنشینان و پیاده ها و همگی افراد درگیر در یک تصادف. 

۱ـ ۲ـ Uninsured Automobile پوشش بیمه ای برای رانندگانی که در یک تصادف مقصر هستند ولی نه راننده و نه دارنده خودرو بیمه نامه ندارند.

۱ـ۳ـ Direct Compensation Property Damage :پوشش بیمه ای که در صورت مقصر بودن شخص ثالث این امکان را به زیان دیده می دهد تا با مراجعه به شرکت بیمه خودش (و نه شرکت بیمه مقصر حادثه) زیان وارده را جبران کند.

 

۱ـ ۴ـ Family Protection OPCF44پوشش بیمه ای طرح حمایت خانواده این الحاقیه که به بیمه نامه اضافه می شود بواقع خلاء پوشش بیمه ای مقصر حادثه را تا سقف دلاری تعیین شده که معمولا یک میلیون دلار است را تامین می نماید.

 

۲ـ Physical Damage coverage : پوشش بیمه بدنه اتومبیل که خود در ۳ قالب متفاوت ارائه می شود:

 ۲ـ ۱ـ All Risk پوشش بیمه بدنه کامل و تامین کننده تمامی خطرات غیر از مواردی که قانوناً  استثناء شده اند:

این پوشش بیمه ای برای تامین خسارات احتمالی تصادفات/ دزدی/ آتش سوزی /تصادم با جسم ثابت و متغیر بدون توجه به اینکه شما یا طرف مقابل مقصر حادثه هستید عمل می نماید. اسم برازنده این پوشش بیمه ای است.

۲ـ ۲ـ Collision and Upset پوشش بیمه فقط برای خساراتی که بر اثر تصادف و واژگونی اتومبیل ایجاد می شود. در اینگونه موارد بحث مقصر بودن بیمه گذار مطرح نبوده و خسارات بعد از کسر فرانشیز تعیین شده در بیمه نامه به بیمه گذار(خریدار بیمه)پرداخت می شود.

 

۲ـ ۳ـ Comprehensive پوشش بیمه برای خسارات خاص و تعیین شده از قبیل آتش سوزی/ دزدی/ بزهکاری و خرابکاری عمدی بدخواهان مثل خط کشیدن روی اتومبیل/ برخورد با حیوانات در جاده ولی تصادف و تصادم با وسیله نقلیه یا جسم ثابت و متحرک دیگری قابل پرداخت نیست.

 

هر کدام از پوشش های بیمه ای تعریف شده از مزایا و محدودیت های خاصی برخوردارند که می توانند با توجه به نیاز و بودجه شما از طریق بروکر بیمه ای خریداری و عرضه شوند.

مهمترین مطلب آن است که هر کدام از ما از پوشش های بیمه ای که هم اکنون خریداری کرده ایم اطلاع داشته و به مسئولیت های خود در صورت مواجهه با خسارات واقف باشیم.

 

 * فرهاد فرسادی کارشناس ارشد بیمه در کانادا است.

farsadi@cirmco.com