کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ـ حکمتیست طی اطلاعیه ای خبر از حمایت مردم سنندج از اعتصاب عمومی ۲۸ مرداد داده است. در این اعلامیه آمده است:

شهروند ۱۲۴۴  پنجشنبه ۲۷ آگوست  ۲۰۰۹


 

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ـ حکمتیست طی اطلاعیه ای خبر از حمایت مردم سنندج از اعتصاب عمومی ۲۸ مرداد داده است. در این اعلامیه آمده است:

امروز ٢٨ مرداد کارگران و مردم مبارز سنندج در ابعاد گسترده علیه جمهوری اسلامی دست به اعتصاب عمومی زدند. اعتصاب با نرفتن سرکار کارگران ۵٠ مرکز و کارگاه  در شهرک صنعتی سنندج شروع شد. به دنبال بخشهای دیگری از مغازه های شهر و مراکز دیگری از شهرک صنعتی به اعتصاب پیوستند.

بنا به گزارشات دریافتی  مردم مبارز سنندج در مناطق مختلف شهر از جمله مجتمع تجاری، خیابان مولوی، شهرک صنعتی،پارک استقلال، نبوت، بازارچه توتونچی ها، و مغازه های پراکنده دیگری در سطح شهر و محلات مختلف دست از کار کشیدند و به اعتصاب پیوستند.

مردم سنندج با این اقدام خود تمام تدابیر امنیتی مقامات مختلف نظامی، امنیتی و اداری جمهوری اسلامی و تهدیدها و احضارهای آنان را ناکام گذاشتند و به جمهوری اسلامی نه گفتند.

اقدام جسورانه کارگران و مردم سنندج در دفاع از آزادی و برابری، علیه کلیت جمهوری اسلامی بار دیگر به همه نشان داد کـه سنندج سنگر آزادی، سنگر مقاومت رادیکال و سنگر چپ و آزادیخواهی است.

بنا به گزارش این حزب، در همان روز بخشهای دیگری از مردم سنندج، کامیاران، مریوان، مهاباد و بوکان نیز به اعتصاب عمومی پیوستند.

در پایان اطلاعیه این حزب آمده است: این تحرک بزرگ، زیر فشار نیروهای نظامی رژیم، و علیرغم تمام تدابیر، نشستها و نقشه کشیدن های مسئولان رژیم برای ممانعت از شکل گرفتن این اعتصاب صورت گرفت. نیروهای جمهوری اسلامی با تهدیدات رسمی و غیر رسمی، با دستگیری و راه انداختن دسته های اوباش خود تلاش کردند فضای رعب در شهرهای کردستان ایجاد کنند. علیرغم همه اینها امروز اراده و قدرت کارگران و مردم آزادیخواه در کردستان فضای شهر را تعیین کرد نه زور سرنیزه  چاقوکشان جمهوری اسلامی!

کمیته کردستان حزب حکمتیست این پیروزی بزرگ را به همه کارگران و مردم مبارز کردستان تبریک میگوید و تلاشهای آنها برای بر افراشتن پرچم دفاع از آزادی و برابری ارج می نهد.