در تاریخ ۱۲ می ۲۰۱۱ جلسه ای در موسسه بیمه گران انتاریو تشکیل شد که اکثریت دست اندرکاران بیمه ای در آن حضور داشتند. موضوع بحث ارتقاء سطح خدمات بیمه ای به مصرف کنندگان بود و طرح این سئوال که با روند کنونی آیا می شود نرخ های بیمه اتومبیل و خانه را بالا نبرد و اگر ضرورت چنین است با ضرر انباشته شده چند سال اخیر چه باید کرد؟

حضور بروکرهای بیمه در این جلسه بسیار مفید بود چرا که این گروه واسط خریدار و فروشنده بیمه هستند و با توجه به وظیفه خطیری که از نظر قانونی بر عهده دارند بهتر قادرند در این چرخه تسهیل نموده و در جهت حفظ منافع خریداران بیمه عمل کنند.

بحث عمده از آنجا شروع شد که خانم سیلویا پاکوته بالاترین مدیریت اجرایی یکی از شرکت های بیمه به این نکته اشاره کرد که چرا ما نباید مانند ایالت کبک که حدودا ۶۱ درصد مردم جامعه مستقیم از شرکت های بیمه خریداری می کنند عمل کنیم و علت شکست ما در ایالت انتاریو چیست که مردم با اعتماد به بروکرها و نمایندگان بیمه ترجیح می دهند آنها را به عنوان وکیل بیمه ای خود دخیل کنند.

جهت اطلاع شما در انتاریو حدود ۶۰ درصد مردم بروکر بیمه ای دارند و فقط ۲۴ درصد مستقیم از شرکتهای بیمه خریداری می کنند، بقیه نیز از خدمات نمایندگان بیمه بهره مند هستند.

در ادامه بحث به نکات فنی متفاوتی اشاره شد از آن جمله دولتی بودن بخشی از پوشش بیمه ای ایالت کبک که مردم بعد از گرفتن پلاک خودرو تا سقف ۵۰ هزار دلار از مزایای بیمه دولتی بهره مند هستند و برای خرید و تکمیل پوشش بیمه ای که پیچیدگی خاصی ندارد  به صورت عرف از همان محلی که کیوسک بیمه ای در آنجا مستقر است بیمه را خریداری می کنند.

ولی این مسئله در انتاریو که پوشش بیمه های خصوصی وجود دارد و از ظرایف و پیچیدگی های متفاوتی برخوردار است، متمایز می باشد.

مسئله دیگر در طول سالیان متمادی مشتریان بیمه ای دریافته اند که در زمان خسارت وجود بروکر آگاه می تواند در مذاکرات بررسی و برآورد خسارت کارساز باشد و همیاری بی نظیری در آن زمان نصیبشان خواهد شد که بی رقیب است.

مسئله اقتصادی دیگری که در هر حرفه حرف اول را می زند سود است که به علت عدم وجود در دو سال اخیر باعث کاهش رقابت در بازار  بیمه اتومبیل  در انتاریو شده و دو سالی است که شاهد رکود رقابتی هستیم  و دلیلش ضررهای بیشماری است که شرکت های بیمه برای غرامات جانی و هزینه های پزشکی(نقص عضو و ازکار افتادگی) پرداخت کرده اند البته بخشی از این پرونده های خسارت ساختگی بوده که کشف شده و بخشی هم به عنوان کلاهبرداری های بیمه ای در ضررهای شرکت های بیمه مشهود است.

هر سال بین ۱ الی ۲ میلیارد دلار در پرداخت خسارات و غرامات بیمه ای تقلب می شود که این رقم  در چند سال پیش توان شرکت های بیمه را کاسته و علت افزایش نرخ ها را هم همین مطلب بایستی دانست.

در نهایت جلسه مزبور با این نکته خاتمه پیدا کرد که اگر شرکت های بیمه سهم بیشتری از بازار را برای خود می خواهند بایستی سرمایه گذاری کرده و برای افزایش نرخ کمی دست نگه دارند تا هم فشاری به مصرف کنندگان وارد نشود و هم صحنه حمایتی بیمه از خاطرها محو نگردد.  

در این میان جامعه بروکرهای انتاریو نیز به این نکته اشاره کرد که سهم بروکرهای بیمه ای در جلوگیری از کلاهبرداری های بیمه ای بسیار مفید و حائز اهمیت بوده است چرا که با ارائه مشورت های به موقع در زمان قبل و بعد از خسارات هرگونه تخلفی از جانب طرف های درگیر کاهش یافته و به محض اطلاع از حضور یک فرد آشنا به امور حقوقی و اجرایی بیمه (چون بروکر) طرح تقلب در نطفه از بین خواهد رفت. نکته بسیار مهم دیگر آن است که در صورت استفاده از خدمات فنی بروکر بیمه هیچ هزینه اضافی به خریدار بیمه تحمیل نشده و در اکثر موارد شاهد این مطلب هستیم که صرفه جویی نیز حاصل می شود.

 

 * فرهاد فرسادی کارشناس ارشد بیمه در کانادا است.

farsadi@cirmco.com