شهروند آرش عزیزی چرخش تیم هوداک، رهبر محافظه‌ کاران انتاریو، به سیاست ‌های راست‌ گرایانه باعث کاهش محبوبیتش در استان، بخصوص در میان شهرنشین‌ ها، شده است.

حزب محافظه ‌کار پیشرو البته همچنان در نظرسنجی ‌ها پیشتاز است. به گزارش دفتر کوئینزپارکِ تورنتو استار، آخرین نظرسنجی شرکت‌ «فوروم ریسرچ» محافظه‌ کاران را با ۳۳ درصد جلوتر از ان دی پی با ۳۱ و لیبرال‌ها با ۲۷ درصد قرار می‌دهد. حزب سبز به رهبری مایک شراینر با ۸ درصد چهارم است.

اما وقتی این ارقام را با آمار ماه پیش مقایسه کنیم متوجه تفاوت‌ها می‌شویم.

تیم هوداک رهبر محافظه کاران انتاریو

بلافاصله پس از استعفای غافلگیرکننده ‌ی مک‌گینتی در روز ۱۵ اکتبر، لیبرال‌ ها در نظرسنجی ‌ها سقوط کردند و محافظه ‌کاران طبیعتا بالا آمدند. در نظرسنجی ماه پیش آن‌ها با ۳۵ درصد پیش‌تر از لیبرال‌ ها و ان دی پی با به ترتیب ۲۹ و ۲۷ درصد بودند (سبزها آن موقع هم ۸ درصد بودند.)

لورن بازینوف، رئیس شرکت «فوروم»، می‌ گوید این آمار نشان می ‌دهد راست‌ گرایی هوداک به مذاق رای ‌دهندگان خوش نیامده است و این بخصوص در شهرها صادق است، جایی که حزب محافظه‌ کار کمترین پایگاه ‌ها را دارد.

نظر مشخص مردم نسبت به پیشنهادهای هوداک نیز تاییدی بر این تحلیل است.

مثلا تنها یک سوم (۳۴ درصد)‌ معتقدند که پرداخت اتوماتیک حق عضویت در اتحادیه‌ های کارگری باید غیرقانونی شود (با ۴۵ درصد مخالف و ۲۱ درصد نامطمئن.)‌

البته در مورد وادار ساختن اتحادیه‌ ها به انتشار تمام نقل و انتقالات مالی‌شان، ۷۱ درصد حامی آن هستند اما ۱۶ درصد مخالف و ۱۳ درصد نامطمئن. دیگر خواسته‌ ی نسبتا محبوب هوداک اجازه به کارگران خارج از اتحادیه ‌ها به رقابت با اتحادیه ‌ای‌ ها برای شغل ‌های دولتی است. این طرح با موافقت ۵۷ درصد و مخالفت ۲۷ درصد مردم مواجه شد (۱۶ درصد تصمیم‌ ناگرفته.)

اما وسیع ‌ترین مخالفت مردم با سیاست‌ های هوداک در زمینه‌ی خدمات درمانی و بهداشت صورت گرفت.

تنها ۸ درصد در مورد لزوم تعطیلی مراکز درمان محلی (Community Care Access Centers) موافقند در حالی که ۶۱ درصد مخالف و ۳۱ درصد نامطمئن هستند.

تعطیلی شبکه ‌های محلی ادغام خدمات درمانی تنها ۱۶ درصد حامی دارد در حالی که ۳۶ درصد مخالفند و ۴۸ درصد مطمئن نیستند.

با وجود این آمار واضح،‌ هوداک پنجشنبه ‌ی هفته‌ ی گذشته در مصاحبه‌ ها گفت به نظر او مردم انتاریو واکنش «بسیار مثبتی» به پلاتفرم و پیشنهادهای او داشته ‌اند.

نظرسنجی «فوروم ریسرچ» دوشنبه‌ ی هفته ‌ی گذشته با گفتگوی تلفنی با ۹۹۰ نفر انجام شد.

کارشناسان می‌گویند سقوط حزب لیبرال در نظرسنجی ‌ها تا حدودی به خاطر مشخص نبودن رهبر آن‌ها است. پس از انتخاب رهبر جدید در کنوانسیون حزب در روزهای ۲۵ تا ۲۷ ژانویه، سکان ‌دار جدید حزب، هر که باشد، در نظرسنجی‌ ها هم صعود خواهد کرد.

با توجه به جو متلاطم سیاسی استان، احتمال بسیاری دارد در فصل بهار یا حداکثر تابستان سال آینده شاهد برگزاری انتخاباتی دیگر باشیم.