محمد حسین آغاسی وکیل محمدرضا شجریان ۱۵ نوامبر در گفتگو با تلویزیون صدای آمریکا با اشاره به اینکه شنبه هفته گذشته پس از بازگشت  …


شهروند ۱۲۵۶  پنجشنبه  ۱۹ نوامبر ۲۰۰۹


 

محمد حسین آغاسی وکیل محمدرضا شجریان ۱۵ نوامبر در گفتگو با تلویزیون صدای آمریکا با اشاره به اینکه شنبه هفته گذشته پس از بازگشت استاد شجریان به کشور، ماموران امنیتی مستقر در فرودگاه او را برای گفتگو و ادای پاره ای از توضیحات به ساختمانی در خیابان جردن دعوت کرده اند، افزود: استاد شجریان روز دوشنبه برای گفتگو در این محل حاضر شد و به مدت ۲/۵ ساعت گفتگویی بین او و مسئولان مربوطه انجام شد و استاد در آن گفتگو از مواضع همیشگی خود دفاع کرد.

آغاسی با اشاره به اینکه گفتگوها به خوبی و خوشی به اتمام رسیده است، افزود:"طبق قانون نمی توانم جزییات گفتگو را توضیح دهم اما یکی از مواردی که روی آن بحث شد مصاحبه اخیر استاد شجریان با صدای آمریکا بوده است."

استاد شجریان در گفتگوی دو ماه گذشته خود با صدای آمریکا، دیدگاه خود را درباره وقایع روی داده در کشور پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری ارایه کرده بود و انتقاداتی را درباره نحوه عملکرد دولت و نهادهای انتظامی در برخورد با معترضان به نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری مطرح ساخته بود.