فدوی تاکنون می پنداشت که حضرات آیات عظام و حجج اسلام اعلی الله مقامهم اجمعین، سینمای ایران را، افزون بر ذبح اسلامی، برای محکم کاری، ختنه هم کرده اند؛ لکن در مرور فرمایشات کارشناسانه ی یک کارگردان اسلامی ملتفت شد که خیر، پنداری لوزتین اش بیرون مانده و از تیغ جراح گریخته است!

فرج الله سلحشور در این راستا به نقل از پارسینه، شیهه کشان فرمود: سینمای ایران باید شهادتین را بخواند تا اسلامی شود! و برای شیر فهم کردن مخاطبان زبان بسته افزود:

در فیلم های ما زن موجودی بی حیاست. الان بی حیایی و بی پروایی زن در سینما کمترین عیب اوست. چرا؟ چون ذات سینما این طور است. سینما برای رسیدن به آمال دنیوی و استفاده ابزاری از زن ساخته شده است. اگر یک کافر بخواهد ماهیت خود را تغییر دهد و از نظر شرع مقدس اعتبار پیدا کند و مسلمان شود باید دو جمله شهادتین را بگوید ما باید برای سینما شهادتین را پیدا کنیم.

ملاحظه کردید؟ به استناد بیت زیر، که محصول مشترک آن بزرگوار و فدوی ست:

دلایل قوی باید و معنوی / نه چون مال ایشان چنین بیضوی!

 

 

شریک جرم

فدوی به استناد آن طنز تصویری قدیمی و معروف “عاقبت نسیه فروشی”! می پنداشت که این گونه عواقب، عمدتاً محدود به همین حالت هاست؛ لکن اینک به ناگزیر و به همت اسلام عزیز البته، “عاقبت طنزپردازی”! را هم به آن اضافه می کند!

اهل طنز از هر نوعش، گفتن ندارد که هرقدر مورد التفات مردم باشند، چندین برابر آن اما، مورد تنفر استبداد از هر نوعش هستند و استبداد و ارتجاع حاکم می پندارد که می تواند با شکستن قلم و حتا دستان او، خر لنگِ استبداد خود را، چند صباحی دیگر رانده و چند ورق پلید دیگر نیز، به کارنامه ی سیاه خود، بیفزاید.

خبرهای رسیده حاکی ست که بشار الاسد، چرکنویس حافظ الاسد دیکتاتور پیشین سوریه، که شدیداً مورد علاقه و حمایت (مالی ـ  تسلیحاتی ـ امنیتی و..) حضرات آیات عظام و حجج اسلام، لعنه الله علیهم اجمعین نیز هست روز۲۵ اگوست۲۰۱۱ (۳ شهریور) لباس شخصی های خود را به مصاف قلم “علی فِرزات” کاریکاتوریستِ سوری فرستاد و در یک مبارزه ی نابرابر، این کاریکاتوریست سیاسی ۶۰ساله را به شدت مجروح، و به عنوان حسن ختام عملیات خدا جویانه ی خود، هر دو دستش را نیز، شکستند!

تبریکی داریم برای اعلیحضرت العظمابن علی(ع) خامنه ای دام الذله، که در این جُرم سنگین، شدیداً و عمیقاًً شریک است.