به دعوت اعلام نشده یکی از گروههای دانشجوئی صهیونیستی دانشگاه یورک، یاکوف کاتس خبرنگار ارشد نظامی و دفاعی روزنامه دست راستی جروزالم پست

 

شهروند ۱۲۶۱ ـ پنجشنبه ۲۴ دسامبر ۲۰۰۹

به دعوت اعلام نشده یکی از گروههای دانشجوئی صهیونیستی دانشگاه یورک، یاکوف کاتس خبرنگار ارشد نظامی و دفاعی روزنامه دست راستی جروزالم پست برای ایراد یک سخنرانی در زمینه «تهدید اتمی ایران و عواقب دسترسی ایران به سلاح اتمی» به دانشگاه یورک دعوت شده بود. از آنجا که این دعوت رسماً به طور همگانی اعلام نشده بود و تاریخ و محل سالن مشخص نشده بود، و با توجه به مواضع ضد ایرانی خبرنگار مربوطه، دانشجویان ایرانی تلاش کردند تا تاریخ و محل سخنرانی را کشف کنند. دانشجویان عضو جامعه دفاع از حقوق بشر دانشگاه یورک (IHRS)  و انجمن دانشجویان ایرانی این دانشگاه (ISA)ضمن نامه ای به مقامات دانشگاه از برگزاری یک جلسه غیرعلنی و محرمانه و توطئه آمیز علیه ایران اعتراض کردند و با پیدا کردن محل کنفرانس به طور دسته جمعی وارد سالن شدند. حضور دانشجویان ایرانی که سخنران و برگزار کنندگان انتظار آن را نداشتند، سبب شد تا سخنران لحن خود را با تاکید بر اینکه با ایران دشمنی ندارد تغییر دهد. سئوالات آگاهانه دانشجویان ایرانی نیز مسیر جلسه را تغییر داد و جلسه زودتر از موعد مقرر به پایان رسید. برخورد آگاهانه سازمانهای دانشجویان ایرانی قابل ستایش است.