شهروند ـ فرح طاهری: جمعه ۱۱ نوامبر، حدود شصت تن از ایرانیان در سالن کامیونیتی سنتر بی ویوهیل جمع شدند تا شبی را برای پناهندگان بی پناه ایرانی در شهر زلزله زده ی وان بگذرانند.

 مینو همیلی که از زمان پناهندگی به کانادا، در زمینه پناهندگان با سازمان های مختلف کار کرده، فراخوان این گردهمایی را داده بود و خود تمام سازماندهی آن را برعهده گرفت و البته از حمایت تنی چند از دوستان و حامیان پناهندگان نیز برخوردار شده بود.

 

 

شهروند نیز چون همیشه از چنین حرکت های انساندوستانه و مردمی حمایت کرد و تنها حامی رسانه ای این برنامه شد.

 در آغاز همیلی به‌ نیابت از  کمپین دفاع از پناهندگان زلزله‌ زده وان – ترکیه‌ و صندوق “یاران”خوشامد گفت و از لزوم حمایت از پناهندگان آواره و بی پناه گفت و افزود: من خود، موسمی را که به یک عمر می ماند، در آن دیار، به رنج گذراندم. خود به تنهایی، می بایستی شاخه گل نازک و کوچکم را در بی پناهی، با نیروی عشق می پروراندم. چه روزهایی که با سختی شب شد و چه شبها که در انتظار روز، بغضم را فرو خوردم. حال قلب من که در آن دیار سختی کشیده است، به همدردی آن بی پناهان برخاسته و چه کنم که نمیتوانم بی تفاوت بر اشک آن کودکان تنها بمانم،همانگونه که شما یاران، به کمک همنوع برخاستید. حضور شما نشانگر این واقعیت است که‌ در دنیای تاریک امروز هنوز انسانیت و دفاع از حرمتهای انسانی زنده‌ است . دوست دارم بتوانم بگویم که این یاری قلب مهربان شما،برای آن کسانی که پریشان و سرگردان به دنبال راهی میگردند که بدان چنگ بزنند،چقدر ارزشمند است.”

همیلی در پایان سخنان کوتاهش گفت:”امیدوارم برنامه‌ امشب نقطه‌ عطفی باشد در ایجاد چنین حرکت های انساندوستانه که‌ به‌ اندازه‌ هوا برای ادامه‌ حیات ما ضروریست.”

پس از آن، دکتر عزت مصلی نژاد درباره آوارگی و تبعید سخن گفت. این سخنرانی متن کوتاه شده ای از یک مقاله ی مفصل بود که از این هفته در شهروند در چند شماره منتشر می شود.

در این برنامه نیز هنرمندانی برای حمایت از پناهندگان نواختند و خواندند.

احسان تار نواخت و خواند. حسین زلیخاپور با کیبورد آواز دخترش ژینا  را همراهی کرد. ژینا صدایی بسیار زیبا و پرحجم داشت. نوروز خفاف با ویلن صدای بابک دیوانی را که کردی می خواند، همراهی کرد.

 

مینو همیلی از دکتر رضا مریدی، نماینده مجلس انتاریو به خاطر حضور در مجلس تشکر کرد و  گفت، دکتر مریدی در اکثر گردهمایی های ایرانیان در تورنتو همواره حضور داشته و امشب نیز علیرغم سوگوار بودن برای درگذشت مادرشان، این تعهد را احساس کرده اند که به خاطر پناهندگان در این گردهمایی شرکت کنند.

همیلی همچنین از آقای بهمن کیباخی و خانم شهلا غفوری برای کمک هایشان سپاسگزاری کرد، از خانم گلوریا یزدانی هنرمندی که ده بلیت نمایش خود را به این برنامه اهدا کرد تا درآمد حاصل از فروش آن به پناهندگان اختصاص یابد و از مدیریت رستوران شمال برای تهیه شام با سرویس و کیفیت بالا با تخفیف بیش از پانصد دلار، تشکر کرد.

مینو همیلی گزارش مالی این مراسم را به شهروند ارسال کرد و همچنین کپی رسید ارسال پول به صندوق یاران در سوئد را نیز ضمیمه آن کرده بود تا به چاپ برسد.  

صندوق یاران توسط فعالان سیاسی و افراد معتمدی مانند ایرج جنتی عطایی، تشکیل شده‌ است. آنها پیشنهاد کمپین دفاع از پناهندگان زلزله‌ زده‌ شهر وان را برای ارسال پول به آن صندوق پذیرفتند و کار تحویل پول را انجام خواهند داد.

مینو همیلی گزارش کامل مالی را به شرح زیر ارسال کرده است.

کل کمکهای جمع آوری شده 

 ۵۳۳۲ دلار (۳۰۰ دلار آن هنوز دریافت نشده)

 مخارج: ۴۸۲ دلار (شامل: ۳۶۰دلار شام، ۴۲دلار کرایه سالن، ۸۰دلار کرایه وسایل صوتی.)

با توجه به اینکه مبلغ باقیمانده کمتر از ۵۰۰۰دلار بود، همیلی آن را به ۵۰۰۰ دلار رساند به اضافه ۷۷ دلار کارمزد برای سوئد ارسال داشت.

 http://sandogheyaran.blogspot.com/2011/10/blog-post.html

 همیلی در پایان به شهروند گفت: “اگر مردم این برنامه را برای کمک رسانی از دست داده اند، یا می خواهند کمک های خود را ادامه دهند، می توانند یا خودشان به آدرس صندوق یاران کمک هایشان را ارسال کنند یا با من تماس بگیرند، چون نیاز پناهندگان ادامه دارد.”