شهروند ـ دکتر نسترن شریفیان دکترای دندانپزشکی خود را از دانشگاه آمریکایی امارات و دانشگاه شیراز گرفته است و اکنون در دانشگاه مک گیل در مقطع فوق لیسانس مشغول به تحصیل است. او تقریبا دو سال است که به کانادا آمده و اکنون موفق شده برای یکی از کمبودهای مهم خدمات درمانی (خدمات دندانپزشکی) در کانادا ایده ای کارساز عرضه کند.

مادر نسترن (خانم دکتر افسانه جلیلوند/ شریفیان)  جراح دندانپزشک و پدرش (دکتر شریفیان) جراح اورتوپد هستند که پس از سالها کار به کانادا مهاجرت کرده اند.

nastaran-sharifian

این تحقیق که توسط دکتر نسترن شریفیان پایه گذاری شده است بر آن است که به درک دانشجویان دندانپزشکی درباره اهمیت راه اندازی خدمات دندانپزشکی در مناطق روستایی کانادا کمک کند. فرض بر این بود که شناخت موانع موجود بر سر راه اندازی این نوع خدمات می تواند به دانشجویان کمک کند که استراتژی مورد نیاز را به کار برده تا بتوانند این موانع را برداشته و در این مناطق شروع به تمرین و کمک کنند. اهداف مهم این پروژه عبارتند از: جلب توجه به وضعیت فعلی بهداشت دهان و دسترسی به مراقبت های بهداشت دهان و دندان در مناطق روستایی و دور افتاده کبک، نشان دادن افزایش تقاضا برای نیروی کار دندانپزشکی در این مناطق، تشویق ارائه دهندگان خدمات سلامت دهان و دندان به تمرین کردن در مناطق روستایی و دور افتاده کبک، ایجاد انگیزه سیاستگذاران به افزایش زیرساخت های اجتماعی و توسعه روستایی و مناطق دورافتاده، و در نهایت حمایت از جوامع روستایی و دور افتاده برای رسیدن به سلامت بهتر دهان، و کیفیت زندگی.