امریکا:

شما خلاف می کنید  پلیس شما را دستگیر می کند. احیاناً آن وسط مقادیری مشت و لگد توسط افسر پلیس دریافت می دارید؛ یک نفر از این صحنه فیلم می گیرد و در اینترنت پخش می کند. صحنه ضرب و شتم شما از ۲۲۲ کانال خبری و سیاسی پخش می شود. پلیس رسوا می شود. پلیس از مردم آمریکا عذرخواهی می کند.

 پلیس ۱۵ میلیون دلار به شما غرامت می دهد. شما نیز به خاطر جرمی که مرتکب شده اید مجازات می شوید.

ایتالیا:

شما خلاف می کنید پلیس شما را دستگیر می کند. شما به پلیس رشوه می دهید. شما آزاد می شوید!

فرانسه: شما خلاف می کنید

اما پلیس شما را دستگیر نمی کند چون فعلاً به خاطر حقوق پایینش در حال اعتصاب است.

انگلیس:

شما خلاف می کنید و پلیس یک مسلمان سیاه پوست عرب را به جای شما دستگیر می کند.

آلمان:

شما خلاف می کنید و سگ های پلیس ردتان را پیدا می کنند و شما را دستگیر می کنند.

سوئیس:

شما خلاف نمی کنید پس نیازی به حضور پلیس نیست.

عراق:

شما خلاف می کنید.پلیس شما را دستگیر می کند. در حین دستگیر شدن بمبی که در جورابتان جاسازی کرده اید منفجر می کنید و به همراه پلیس می میرید.

چین:

شما خلاف می کنید.  شما اعدام می شوید!

امارات:

شما حال و حوصله خلاف ندارید و به جایش با همراهی پلیس، از کشورهای همجوار دختر وارد می کنید!

هند:

شما خلاف می کنید. پلیس شما را دستگیر می کند و شما عاشق دختر رئیس پلیس می شوید و توسط اون دختر از زندان فرار می کنید و در حالیکه دو تایی آواز می خوانید و دور درخت می چرخید و روسری دورگردن معشوقه تان می پیچید و هی دستش را می گیرید و می کشید و ول می کنید به دوردست ها فرار می کنید.

هلند:

از آنجا که همه کارهای خلاف در این کشور خلاف محسوب نمی شوند بنابراین شما (این قسمت سانسور شد). . . را هم که به یکدیگر پیوند بزنید باز هم خلاف محسوب نمی شود و پلیس دستگیرتان نمی کند!

روسیه:

شما خلاف می کنید اما قبل از آنکه توسط پلیس دستگیر شوید توسط گروه های رقیب کشته می شوید.

و . . .

ایران:

شما خلافی نمی کنید اما پلیس شما را دستگیر می کند. شما ناپدید می شوید. یک هفته می گذرد و خبری از شما نمی شود. دو هفته می گذرد و کسی خبری از شما ندارد. پلیس دستگیری شما را تکذیب می کند. قوه قضائیه نسبت به وجود شما ابراز بی اطلاعی می کند. بیمارستان ها و زندان ها و پزشکی قانونی هم از شما خبری ندارند. در پایان هفته سوم یک سایت محارب و. . . و. . . و. . . و حرمت شکن مکان دقیق دستگیری، همراه با فیلم ضرب و شتم تان را پخش می کند.

پلیس از طریق۲۲۲ کانال خبری و سیاسی این اتفاق را تکذیب می کند و فیلمبردار این صحنه را تحت تعقیب قرار می دهد! شما هم بالاخره یه بلایی سرتان می آید. نگران نباشید میت رو زمین نمی مونه!