هوای زمستانی کانادا اکثر نقاط پهناورش را پوشانده و سفیدپوش کرده است از این رو لازم است برای حفظ اموال و دارایی ها خود از نظرات متخصصان رشته مدیریت ریسک و بیمه بهره بجوییم.

یکی از شعارهای معروف این رشته آن است که از پیش فرضها بر حذر بود و خود را برای موارد غیرمتعارف هم آماده کرد. برای حفظ منازل مسکونی پیشنهاد شده است که:

۱-یخ زدگی لوله های آب باعث ترکیدن آنها شده و طبیعتا خسارات زیادی را به منزل مسکونی وارد می نماید، از این رو برای لوله هایی که در خارج محل مسکونی هستند حتماً شیر کنترل آنها را بسته سپس نسبت به تخلیه آب به جا مانده در آنها اقدام کنید و در آخر مجدد شیر خارجی را ببندید. اگر امکان پیچیدن لوله با پشم شیشه وجود دارد ازاین راه استفاده کنید.

۲- تمامی راه های کوچک و بزرگ و ترک ها را که در نزدیکی دیوارهای خارجی و لوله ها است را  با سیمان مخصوص ضد یخ بپوشانید و با این راه از نشت آب به داخل خانه جلوگیری کنید.

۳- اگر لوله ها در داخل کابینت فلزی قرار دارند برای تبادل هوای گرم و رسیدن هوا به لوله ها حتما در کابینت را باز بگذارید.

۴- اگر قصد مسافرت بیشتر از ۴ روز را دارید حتما از دوست یا آشنایی بخواهید که در مدتی که شما در منزل نیستید به آنجا سر بزند و از سلامت لوله ها و بقیه موارد مطمئن شود.

۵- از لبه بام ها مطمئن باشید که نشتی و رطوبت به سقف خانه سرایت نمی کند.

۶- از نصب گرم کنندگان و بخاری در فضاهایی که بسته هستند خودداری کنید چون هم باعث آتش سوزی می شوند و هم خطر جانی دارند.

۷- از نصب درها و پنجره های استاندارد بهره بجویید چون تأثیر آنها در جلوگیری از خطر و صرفه جویی در هزینه بسیار بالا است.

۸- از درختان در خارج خانه بازدید کنید تا اگر بر اثر توفان شکسته شدند باعث خرابی اموال شما و دیگران نشود. شاخه های اضافی را کوتاه و از کاشتن درخت در نزدیکی بنا جدا خودداری کنید.

اگر هر کدام از موارد ذیل اتفاق افتاد مطابق با پیشنهادات ارایه شده عمل فرمایید:

– اگر برق منزل رفت همه دستگاه های الکترونیکی را از مدار خارج کنید که بعد از وصل مجدد دستگاه های حساس صدمه نبینند.

– قبل از اطمینان از قطع برق به هیچ عنوان سیم لخت و بدون حفاظ را لمس نکنید.

– همیشه برای مواقع اضطراری چراغ قوه در محل مناسبی داشته باشید.

از محل فیوزهای برق /شیر اصلی آب و شیر اصلی گاز مطلع باشید. 

– در صورت تحقق خطر و بروز ریسک حتما وسایل خسارت دیده را از سالم ها جدا کرده و لیستی از آنها به همراه عکس برای شرکت بیمه تهیه کنید.

– اگر از سازمان یا مرکزی خواستید تا در پاکسازی محل و انتقال ضایعات به بیرون به شما کمک کند حتما فاکتور پرداخت را حفظ کنید.

– بروکر بیمه شما آماده است تا در زمان خسارت به شما کمک کند به پیشنهادات او توجه نموده و بگذارید خسارت به زبان بیمه ای تهیه و تنظیم شود.

 * فرهاد فرسادی کارشناس ارشد بیمه در کانادا است.

farsadi@cirmco.com

 

 

 این پیشنهادات شامل مواردی است که با انجام آنها مال و جان خود و بقیه را می توان به خوبی حفظ و مراقبت کرد.