شهروند علی شریفیان: شهرداری مترو تورنتو اعلام کرد به دلیل زمستان طولانی و غیر معمولی که پشت سر گذاشتیم، امسال جاده ها و خیابان های تورنتو صدمات و خسارات زیادی دیده و دو برابر معمول چاله به وجود آمده است. تاکنون حدود ۱۵۹ هزار چاله در مناطق مختلف به وسیله کار شبانه روزی ۳۵ تا ۴۵ گروه تعمیر که هرکدام ۲ تا ۳ نفر عضو دارد، تعمیر و پر شده اند، اما تعداد چاله ها اینقدر زیاد هستند که بر حسب برآورد ما تا زمستان آینده همه آنها تعمیر و پر خواهند شد. این تیم های تعمیراتی در هر نوبت کار می توانند بین ۷۵ تا ۱۲۵ چاله کوچک و بزرگ را تعمیر و پر کنند. این چاله ها علاوه بر اینکه احتمال تصادفات را بالا می برند، خسارات زیادی هم به خودروهایی که در سطح شهر تردد می کنند، وارد خواهند کرد. هنوز هزینه تعمیر خیابان ها و جاده های شهر دقیقا برآورد نشده است.

potholes