شهروند ۱۲۶۳ ـ پنجشنبه ۷ ژانویه ۲۰۱۰
“مردم ایرانی تورنتو خیلی گرم و دلپذیر هستند.” این را منصور تایید، بازیگر و هنرمند تئاتر، در مصاحبه با شهروند می گوید. او چند سال پیش به همراه بهروز وثوقی اجرایی در تورنتو داشته و مزه ی مهمان نوازی تورنتو به دهانش مانده است.

تایید این هفته با نمایشی جدید به نام “ما جاسوس نیستیم” مهمان تورنتو است که در آن خود محور صحنه است. نفس این که نمایشی طنز به زبان فارسی دارد در سالن مهمی مثل مرکز ریچموند هیل برای هنرهای نمایشی اجرا می شود خود نشان از حضور جامعه ایرانی بزرگ شهر ما است.

تایید در این باره خوب می داند. جالب اینجاست که او از ۱۶ سالگی به کانادا آمده است و به قول خودش “تمام نوجوانی و جوانی و بزرگسالی” را در اینجا گذرانده، اما با گذشت چند دهه هنوز اجرای کار به فارسی (در کنار کارهای انگلیسی) را دوست دارد و کار خود را محصول نوعی “هویت دوگانه” می داند.


“ما، بخصوص کسانی که بر خلاف من بعد از انقلاب به اینجا آمدند همیشه احساس می کردیم باید نوعی فرهنگ و زبان ایرانی مان را حفظ کنیم. دوست داشتیم کارمان در شعر و موسیقی و هنر وجه تمایز ایرانی بودن خود را نشان دهد و این باعث می شد ما که کار تئاتر هم می کردیم دوست داشته باشیم حتما زبان کارمان فارسی باشد. جالب است که حتی نمایش های غربی از امثال بکت و برشت را به فارسی در آمریکا اجرا می کردیم”.

در واقع سال های اول فعالیت تایید در کالیفرنیای آمریکا بیشتر اجرای همین نمایش های فارسی بوده است. به قول خودش: “می خواستیم چنگ بزنیم و هویت مان را حفظ کنیم”.


او البته بعد از مدتی به اجرای نمایش های انگلیسی هم رو آورده است: “بعد از مدتی نگاه کردیم و فهمیدیم مال این مملکت هستیم و اینجا به نوعی شده وطن دوم مان و شروع کردیم به انگلیسی هم کار کردن”.

و نتیجه آن که امروز منصور تایید که از ۱۶ سالگی خود تا امروز ایران را ندیده است هم فارسی را بسیار مسلط و خوب تکلم می کند و هم نمایش های فارسی اش محبوب هزاران ایرانی است در حالی که کارهای انگلیسی اش نیز با استقبال خوبی از سوی تماشاگران عمومی آمریکا مواجه شده است.

تایید، تاکید می کند که نمایش هایش، چه به فارسی و چه به انگلیسی، پیوندی هنری دارند و هدف شان ارتباط با مخاطب است: “من فکر کنم به این نتیجه رسیده ام که وقتی چیزی محتوایش خوب باشد و فرمش خوب باشد مهم نیست زبانش چه باشد” و جالب این جا که پس از کار کردن برشت و بکت به زبان فارسی در کالیفرنیا، تایید به اجرای “هشتمین سفر سندباد” از بهرام بیضایی به انگلیسی روی آورده که با استقبال بسیاری هم مواجه شده است.

همه ما ایرانیان تورنتو به درجه ای با این احساسات دوگانه راجع به دو زبانی که با آن در دو دنیا زندگی می کنیم، مواجه هستیم و دیدن انعکاس آن در هنر منصور تایید، که تمام راه را از برکلی کالیفرنیا آمده تا مهمان شهر ما باشد، حتما جذابیت خاصی دارد .


“ما جاسوس نیستیم” این هفته جمعه ۸ ژانویه، ساعت ۸:۳۰ شب در “مرکز هنرهای نمایشی ریچموند هیل” (Richmond Hill Centre for the Performing Arts) اجرا می شود.