شهروند ـ آرش عزیزی

بیمارستان یورک سانترال

رضا مریدی هفته ی گذشته طی جلسه ای با رئیس هیئت مدیره و مدیر اجرایی شبکه بهداشت منطقه ای به بررسی ارائه خدمات بهداشتی به مردم ناحیه جنوب غربی منطقه یورک پرداخت.

دولت انتاریو اخیرا مجوز اجرای فاز دوم شعبه بیمارستان یورک سانترال را که قرار است در تقاطع خیابان های میجرمکنزی و جین احداث شود، صاد کرد. قرار است که پروژه ی احداث ساختمان این بیمارستان در سال ۲۰۱۴ به مناقصه گذاشته شود.

با تأسیس شعبه دوم بیمارستان یورک سانترال در محلی به فاصله ۸ کیلومتر از شعبه اصلی آن در ریچموندهیل، خدمات بهداشتی بیشتری در اختیار ساکنان منطقه ی جنوب غربی یورک که شامل شهرهای ریچموندهیل و وان می شود، قرار می گیرد.

 میراث فرهنگی ریچموندهیل

رضا مریدی در جلسه ای با حضور شهردار ریچموندهیل و بیش از صد نفر از ساکنان این شهر در محل کلیسای سنت مری، شرکت کرد. در این جلسه به حفظ ساختمان های قدیمی شهر که جنبه ی میراث فرهنگی دارند، تأکید شد.

جلسه ارتباطات با صاحبان کسب و کار

جلسه ای با شرکت حدود ۶۰ نفر از صاحبان حرفه های گوناگون و کسبه ریچموندهیل در محل تئاتر این شهر برگزار شد که دکتر مریدی نیز در آن شرکت داشت. صاحبان کسب و کار در جلسه درباره ی ویژگی های کارشان به حاضران توضیح دادند و به نوعی با یکدیگر به تبادل افکار و ایجاد ارتباط پرداختند.   

 

گروه حمایت از جوانان

رضا مریدی در مهمانی باشکوهی که از طرف گروه حمایت از جوانان ایرانی ـ کانادایی به منظور جمع آوری کمک مالی برگزار شده بود، شرکت کرد و طی سخنانی ضمن تجلیل از خدمات گروه درباره ی نقش جوانان در آینده و سازندگی کشور کانادا صحبت کرد.

در انتخابات اکتبر گذشته بیش از یکصد تن از جوانان ایرانی ـ کانادایی در دفتر انتخاباتی رضا مریدی داوطلبانه به او کمک کردند.

 

شب تایوان

رضا مریدی در مجلسی که از طرف مدیر بخش بازرگانی تایوان (که عملا در مقام کنسول جنرال تایوان است) در منطقه اسکاربرو ترتیب داده شده بود، شرکت کرد. در این جلسه تعدادی از سیاستمداران فدرال استان و چندصد نفر از کانادایی های تایوانی تبار شرکت داشتند. در این جمع، رضا مریدی با اشاره به حضور جامعه فعال و پوینده ی تایوانی در بزرگشهر تورنتو خواستار توسعه بیشتر روابط اقتصادی و فرهنگی بین تایوان و انتاریو شد.