شهروند- بنا بر گزارشات سازمان هواشناسی در روز سه شنبه ۲۸ آوریل، مردم کانادا قادر هستند طی چند روز تا آخر هفته بدون چشم مسلح و در هر کجای کانادا در صورت صاف بودن هوا Northern Lights را مشاهده کنند. این نورها که به نور شفق شمالی شهرت دارد از شمال تا جنوب قابل رویت است و گستره ی آن تا دریاچه های بزرگ در جنوب ادامه دارد. این نورها بر اثر فعل و انفعالاتی بر روی سطح خورشید است که باعث می شود ما شاهد یک پدیده ی طبیعی و بسیار زیبا بر روی کره ی زمین باشیم.

در طی چند روز آینده این نورها از کانادا قابل رویت است اما با چرخش زمین جهت آن نیز تغییر کرده و از کانادا عبور می کند. ساکنان تورنتو برای دیدن این پدیده ی طبیعی باید تا جایی که امکان دارد از شهر فاصله گرفته و به سمت جنوب حرکت کنند و به مکانی بروند که هیچ گونه روشنایی در آن وجود ندارد و تاریکی مطلق است. این نورها در صورت مساعد بودن آب و هوا به شکل نورهای سبز دیده می شود که دلیل سبز بودن آن وجود اکسیژن در جو کره ی زمین است.