اندیشه و پیکار: شنبه سوم مارس، پنجمین یادمان پوران بازرگان در سالن سخنرانی کتابفروشی مقاومت (وابسته به انجمن اوروـ فلسطین) با حضور جمعی از دوستان پوران و علاقه مندان به مبارزه و آرمان او برگزار شد. تراب حق شناس که بهرام قدیمی آن را خواند.

تراب حق شناس درباره ی  طرح تاسیس بنیاد پوران می نویسد: دوستان گرامی، پوران مُرد، اما مبارزهء او نمرده است. از همین رو دوست داریم نکته ای را به اطلاعتان برسانیم که به خصوص مهم است زیرا هم مثل خود پوران خلاف جریان است و هم متعلق به آینده، و آن این که ما در کار تدارک تأسیس بنیادی بوده و هستیم به نام بنیاد پوران بازرگان که امیدواریم گرایش های متنوع چپ انقلابی بتوانند از آن استفاده کنند. هدف از تأسیس بنیاد این است که هر سال، یا هر دو سال به کتابی شایسته که دربارهء یکی از موضوعات حاد اجتماعی و سیاسی از جمله: جنبش کارگری، جنبش کمونیستی، جنبش زنان، و لائیسیته به زبان فارسی تدوین یا ترجمه شده باشد، جایزه اهدا گردد، یا به اشکال دیگری از آن حمایت شود. جوائز ادبی و علمی طبعاً وجود داشته، ولی این بنیاد می کوشد با اتکا به میراث معنوی پوران و البته همکاری و مشارکت علاقه مندان برای تحقیق دربارهء موضوعاتی که ذکر شد، ارج ویژه ای قائل شود. طی ۴ سال گذشته بیشتر متوجه شده ایم که این اقدام تدارک ویژه ای لازم دارد و غیر از امکانات مالی و رفع موانع حقوقی، باید چشم انداز دوام و حیات مثبت و بالنده داشته باشد و بتواند فضائی مناسب برای نقد و ارتقاء، به جنبش چپ و جنبش زنان ارائه کند. ما در حد توان خود این پروژه را پی خواهیم گرفت، از دستاوردهای مکتوبِ مبارزان گوناگون که در چارچوب موضوعات یاد شده بگنجد، قدردانی خواهیم کرد و این را درست می دانیم که تلاش ما در تدارک بنیاد، از نخستین قدم، با عمل یعنی برپایی چنین جلسه ای و اهدای جایزه به کتابی شایسته همراه باشد.