شماره ۱۲۱۲ ـ پنجشنبه ۱۵ ژانویه ۲۰۰۹
الیزابت الکساندر، شاعر، نویسنده و آموزگار است. از او پنج مجموعه شعر تاکنون به چاپ رسیده است. او همچنین در زمینه فرهنگ آمریکاییان آفریقایی تبار پژوهش هایی دارد و آنها را در یک مجموعه مقاله(۱) منتشر کرده است. مجموعه شعر او(۲) یکی از سه فینالیست جایزه پولیتزر برای شعر در سال ۲۰۰۵ بود. وی در سال ۲۰۰۷ برنده جایزه جکسون(۳) برای شعر شد. خانم الکساندر هم اکنون استاد دانشگاه های ییل و هاروارد است.


استراوینسکی در لس آنجلس


با شلوار سفید تاخورده، از پشت سایبانهای سبز نگاه می کنم

به آنجا که آفتاب صدای سرخی است

چگونه زنجره ها صدای آفتاب را تقلید می کنند.

برابر تصویری ضرباهنگ(۴)چیست؟

ردیف نخل های خشکیده

در تف گرما از پشت شیشه های سبز چروک می خورند،

فواره ها

تیک تیک تیک.

برجهای واتز(۵) می خواهند آسمان را قسمت کنند به رنگ و مارپیچ های ساخته از اسقاط،

چیزی کم از بلندپروازی ندارند.

من مناره ها را واگذاشته ام تا خورشید و ضرباهنگ را داشته باشم.

شصت و هفت سبز را تا حالا شمرده ام

که از برگهای نخلها، پشت و روی شان، شروع می شود

تا خیارشور ساندویچ، بطری و غیره.

یک روز بالاخره از رنگهای سرخ گوناگون سر در خواهم آورد

آنروز بالاخره از این مردم،

این ریتم ها، جاز، سیمون رودیا(۶)، واتز، لس آنجلس

و بلندپروازی سردرخواهم آورد.بوطیقا


به شاگردانم می گویم:

شعر خلوارگی(۷) است،

شعر جایی است که ما می شویم خودمان.

گرچه استرلینگ براون،(۸)

که وسط صدفها دنبال صدفهای پر می گشت،

تا دلی از عزا در آورد،

(انگار که دارد نکات پرمغزی را از کتابچه سخنان حکما خالی می کند)

گفته بود:

هر «من» یک «من» نمایشی است.

شعر چیزی است که آدم در میان چیزهای بی مصرف گوشه ای پیداش می کند،

در اتوبوس می شنود،

شعر، خدا با جزییاتش است،

شعر تنها راهی است که ما را از جایی به جایی می برد.

شعر

(و حالا دارم صدایم را بلند می کنم)

فقط عشق و عشق و عشق نیست،

متاسفم که سگتان مرد.

شعر

حالا دارم صدای خودم را به بلندترین شکل می شنوم)

صدای آدمی است.

و مگر ما آدمها برای هم جالب نیستیم؟۱-The Black Interior

۲-American Sublime

۳-Jackson Prize

۴- syncopation ضرباهنگ را برابر این واژه گذاشته ام که چندان خوشنود نیستم

۵ـ برجهایی که سیمون رودیا (ساباتو رودیای ایتالیایی) در زمانهای فراغت خود طی سی و سه سال میان سالهای ۱۹۲۱ تا ۱۹۵۴ با استفاده از آهن اسقاط در لس آنجلس ساخت. در سال ۱۹۹۰ این برجها در زمره آثار تاریخی ملی ثبت شد.

۶ـ زیرنویس پیشین

۷-idiosyncratic

۸ـ شاعر و نویسنده معاصر و استاد آفریقایی تبار آمریکا و پژوهشگر مسایل سیاهان