شهروند ـ فرح طاهری: گالری کوئین به مدیریت ماهرخ آهن خواه، فعالیت های خود را در سال نوی خورشیدی از سر گرفت.

اولین برنامه ی گالری ۲۷ اپریل ۲۰۱۲ با حضور “جی پیچی” هنرمند ونکووری بود.

جی پیچی به عنوان هنرمند، متفکری چندوجهی ست. او کوشاگر محیط زیست، نقاش و عکاس است، تهیه کننده رادیو و تلویزیون و همچنین شاعر و مسافر است. او به تعارض های روانی ـ اجتماعی و زیست محیطی اطرافش با هنر خلاقانه پاسخ می دهد.

گالری کوئین اولین برنامه سال ۱۳۹۱ خورشیدی را با نمایشگاه جی پیچی آغاز کرد

برای جی، هنر عین زندگی ست تا بتواند با آن از سد ناملایمات و تلاطم های روزمره به سلامت عبور کند.  جمعه ۲۷ اپریل ساعت ۶ بعدازظهر افتتاحیه کارهای جی پیچی در گالری کوئین بود که تا ششم می ادامه خواهد داشت.

جی پیچی با نمایش اسلایدشو، از نقاشی ها و عکس هایش و ایده های پنهان در پسزمینه ی آنها گفت.

جی پیچی را در این نمایش، سگ باوفا و محبوبش “ستاره” همراهی می کرد. او نیز سوژه ی بسیاری از کارهای جی پیچی بود.

قرار است پیچی روی نمای ساختمان جدید گالری کوئین نیز نقاشی بکشد و هنرش برای همیشه بر این مجموعه نقش ببندد.