ما امضاء کنندگان زیر، استادان دانشگاههای مختلف، نویسندگان، روزنامه نگاران، و فعالین حقوق بشر دستگیری مجدد دکتر فریبرز رئیس دانا را محکوم می کنیم و آزادی فوری و بدون قید و شرط او را خواستاریم

دکتر رئیس دانا، عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، اقتصاد دان و روشنفکرو پژوهش گر مدافع عدالت اجتماعی و دموکراسی، همواره سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دولت را به نقد کشیده و خاصه نتایج مصیبت بار چنین تدابیر و عملکرد هایی را برای طبقات محروم جامعه بر ملا کرده است. از همین رو نیز همواره هدف تعرض

دستگاههای امنیتی گوناگون جمهوری اسلامی بوده و مجددا به زندان افتاده است٠

فریبرز رئیس دانا ـ عکس از شهروند ـ تورنتو، ۲۰۰۹

دولت جمهوری اسلامی، در برابر بحران روزافزون اقتصادی و سیاسی کشور و در اجرای سیاست بحث انگیز حذف یارانه ها، و اصلاحیه قانون کار تلاش می کند تا منتقدانی همچون دکتر رئیس دانا را خاموش کند.

ما از تمامی مردم مترقی جهان و از سازمانهای بین المللی می خواهیم که نقض مستمر حقوق بشر در ایران را محکوم کنند، و آزادی دکتر رئیس دانا و دیگر زندانیان سیاسی ، فعالین زنان، رهبران دانشجوئی، نویسندگان، رهبران کارگری، هنرمندان، روزنامه نگاران و سینماگران را خواستار شوند.

امضاء کنندگان (به ترتیب الفبا، حرفه، کشور

 

 

Alphabetical order

 

Shahla Abghari, professor, USA

Siavash Abghari, professor, USA

Kazem Alamdari, Professor, USA

Nasrin Almasi, journalist, Canada

Darioush Ashouri, writer, France

Sohrab Behdad, professor, USA

Mehrzad Boroujerdi, Professor, USA

Fataneh Farahani, professor, Sweden

Ali Gharajelou, writer, Canada

Reza Ghorashi, Professor, USA

Amir Hassanpour, professor, Canada

Arsalan Kahnemuyipour, professor, Canada

Mehrangiz Kar, Human rights Lawyer, USA

Mansoor Moaddel, professor, USA

Behrooz Moazami, professor, USA

Haideh Moghissi, professor, Canada

Shahrzad Mojab, professor, Canada

Leila Mojtahedi, journalist, Canada

Farhad Nomani, professor, France

Shaheen Norooz, Educational Worker, Canada

Ahmad Naeni, human rights activist, Canada

Eidy Namati, poet, Canada

Nasser Pakdaman, professor, France

Misagh Parsa, professor, USA

Behrooz Pilehvar, , human rights activist, Canada

Omid A. Payrow Shabani, professor, Canada

Saeed Rahnema, professor, Canada

Azadeh Reisdana, post production, Canada

Pouyan Reisdana, university student, Canada

Reza Reisdana, human rights activist, Canada

Mohammad Safavi, worker, Canada

Farah Taheri, journalist, Canada

Nayereh Tohidi, professor, USA

Mehrdad Vahabi, professor, France

Peyman Vahabzadeh, professor, Canada

Hassan Zerehi, Journalist, Canada