شهروند ۱۲۳۵ پنجشنبه ۲۵ جون ۲۰۰۹

برای ندا، دختری که به طرز وحشیانه ‌ای در برابر چشمان پدرش کشته شد.


نامت چون وردی مقدس

بر زبانم جاری است


جسم جوانت بر آسفالت داغ خیابان

فوران خون از حلقومت

و نگاه معصومت

وقتی که زندگی را وداع می‌گفتی

خواب از سرم می‌رباید

و همه هستی‌ام را

زیر سئوال می‌برد.نامت

فریاد آزادی است.تا کی

تا کی

تا کی

نهال آزادی را

باید

با خون آبیاری کرد؟تا کی

تا کی

تا کی؟


یک شنبه ۲۱ جون ۲۰۰۹