هفته پیش دوستی یک ایمیل دسته جمعی را تحت عنوان “سعید رهنما در سایت سفارت جمهوری اسلامی” برای اطلاع من فرستاد. کنجکاوانه آن را باز کردم تا ببینم سایت سفارت چه نوشته. تصورم این بود که حتما پاسخی به نامه های اخیر افشاگرانه ماست در مورد توطئه های این مرکز به اصطلاح فرهنگی که سخت آبروی آنها را برده و کنوانسیون قلابی دانشجویان شان را ملغی نموده است، اما دیدم مقاله ای تحت عنوان “ایرانیان” به قلم من در این سایت منتشر شده و افراد شناخته شده ای را به هیجان آورده که گویا من برای این مرکز فرهنگی مقاله نوشته ام.

به خاطرم آمد که بیش از پانزده سال پیش دائره المعارف کانادا Canadian Encyclopedia  از من درخواست کرد که موضوع “ایرانیان کانادا” را  بنویسم، و طی این سال ها نیز چندین بار از من خواستند که آن مطلب را به روز درآورم. اولین متن آن نیز به فارسی ترجمه و در شهروند همان سال ها منتشر شده بود.

سایت رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتاوا

مرکز فرهنگی سفارت بدون اجازه و بدون ذکر ماخذ این متن را از دائره المعارف کانادا گرفته و در سایت خود چاپ کرده. استفاده از ماخذهای مختلف و به کارگیری آن در سایت های گوناگون امری است خارج از کنترل و امروزه شبکه جهانی اینترنت سرشار است از این موارد. بنابراین صرف استفاده از این مقاله حتی از سوی سایت بی آبروئی چون مرکز فرهنگی سفارت رژیم اسلامی امری نیست که بتوان مانع آن شد. اشکال آن جاست که این سایت به شکل غیراخلاقی و حتی غیرقانونی از این مأخذ استفاده کرده، چرا که رجوع دقیق به آن نداده و مأخذ دائره المعارف کانادا را ذکر نکرده، و رذیلانه تنها نام نویسنده را آورده، گوئی که من مطلب را برای این سایت قلابی نوشته ام. از آن مهمتر سانسور و دستکاری در مطلب است و هر جمله ای را که نامناسب دیده حذف کرده. البته این شیوه ای است که عمال رژیم با آن خو گرفته اند و چندان عجیب نیست که در هر مطلبی دست ببرند و سانسور کنند. تنها یک جمله از دستشان در رفته  و سانسور نشده و آن این است که در جایی اشاره می کنم که “… اکثریت (ایرانیانی) که بعدا، بویژه در دهه  هشتاد به کانادا آمدند، بر اثر اذیت و آزار سیاسی و مذهبی و سرکوب فرهنگی و اجتماعی توسط جمهوری اسلامی، و نیز در رابطه با جنگ ایران و عراق از کشور خارج شدند.”

رجوع به اصل این مطلب در دائره المعارف کانادا که در سایت فعلی آن (لینک زیر) آمده به وضوح نشان می دهد که بسیاری جملات در متن مرکز فرهنگی سفارت حذف شده است. در زیر به پاره ای آنها اشاره می کنم.

http://www.thecanadianencyclopedia.com/articles/iranians

اولین پاراگراف این مطلب کلا حذف شده. این پاراگراف از جمله اشاره می کند که ایران یا پرشیا از قدیمی ترین تمدن های جهان است و ایرانی ها زردشتی بودند و پس از حمله اعراب به ایران به اسلام گرویدند. به اقوام مختلف ایران و اقلیت های مذهبی از جمله مسلمانان سنی، مسیحی بویژه ارمنی، یهودی، زردشتی و بهائی اشاره می شود. با اشاره به آمار مرکز آمار ایران از جمله به کاهش مداوم و مهاجرت اقلیت های مذهبی از جمله یهودیان و زردشتیان بر اثر سرکوب های مذهبی رژیم و نبود آمار رسمی بهائیان به خاطر غیر قانونی بودنشان اشاره می شود.

مطلب های دیگری که در متن سایت مرکز فرهنگی  وجود ندارد از جمله این است که “در سالهای اخیر علاوه برکسانی که به دلائل سیاسی، فرهنگی مذهبی ایران را ترک کرده اند، تعداد فزاینده ای از وابستگان رژیم و خانواده های آنها نیز به کانادا مهاجرت کرده اند”. نیز از جمله به رشد تعداد سرمایه گذاران ایرانی و ساختمان سازان علی رغم محدودیت های تجارت بین کانادا و ایران به دنبال قتل زهرا کاظمی در زندان رژیم ایران و نیز تحریم های سازمان ملل بر اثر برنامه های اتمی ایران اشاره می شود. در جای دیگر نیز به مسائلی از جمله رشد مساجد شیعی که پاره ای از ‌آن ها به رژیم وابسته اند، و آمار مقایسه ای بین ایرانیان و دیگر مسلمانان کانادا و نسبت بسیار بالای ایرانیان سکولار، پرداخته می شود. در آخر نیز طرح می شود که “به دنبال انتخابات تقلبی ریاست جمهوری در ۲۰۰۹ فعالیت های سیاسی ایرانیان کانادا بر علیه دولت ایران شدت گرفت و عاملی شد برای نزدیک تر شدن جامعه دیاسپورای ایرانی. به علاوه درگیری هائی با وابستگان به رژیم اسلامی صورت گرفته، و در مواردی سازمان های پوششی و قلابی ‌آن ها در مطبوعات کانادائی افشاء شده اند.”

واضح است که اینها نکاتی نیستند که مرکز فرهنگی سفارت رژیم در سایت خود اعلام نماید. به هر حال به آنها از طریق ایمیل تذکر داده شده که مطلب را حذف و در صورت استفاده از نظر حقوقی باید مطلب را بی کم و کاست و با ذکر دقیق مأخذ دائره المعارف کانادا به کار گیرند. هر چند واضح است که طرح مسئله از نظر اخلاقی به افراد بی اخلاق امری بیهوده است.

بی اخلاقی اما فقط شامل حال عمال رژیم نیست و شامل پاره ای از ظاهرا مخالفان رژیم، از جمله همین افرادی که چنین ایمیل های نادرستی مبادله می کنند و یا در نشریات گروهی شان اتهامات واهی به مخالفان شان وارد می آورند، نیز می شود.

متاسفانه شباهت اخلاقی و رفتاری بین پاره ای جریانات به اصطلاح اپوزیسیون و عمال رژیم بسیار زیاد و چشمگیر و حتی تاکتیک هائی هم که به کار می گیرند، مشابه است. مثلا نظیر خود سفارت سعی می کنند چند جوانی را که با آن ها وابستگی دارند به کار گیرند تا با دانشجویان و استادان ایرانی برای پیشبرد مقاصد خودشان نزدیک شوند، و وقتی که در این کار موفق نمی شوند با آنها مقابله خصمانه می کنند. مثلا به دنبال دروغ پردازی مرکز قلابی ایران شناسی وابسته به سفارت، اعلام کردند که دانشگاه یورک برای راه اندازی برنامه فارسی از سفارت ایران پول گرفته. با آن که استادان ایرانی و مطبوعات کانادائی از جمله مجله مک لینز، تورونتو استار، و شهروند این مرکز قلابی را افشاء کردند، و دانشگاه یورک رسما اعلام کرد که هرگز کوچک ترین رابطه ای با سفارت ایران نداشته، این افراد اتهام خود را پس نگرفتند و از معدود خوانندگانشان به خاطر دروغ پردازی عذرخواهی نکردند. بعد هم بر سر جریان بسیار مضحک و بی اهمیت پرچم جمهوری اسلامی که یک انجمن دانشجویان ایرانی، که انجمنی تفریحی و غیرسیاسی است، در دفتر خود نصب کرده بودند، “کمپین” راه انداختند و جنجال کردند و مرا محکوم کردند که چرا این پرچم را از دفتر این دانشجویان پائین نمی کشم، بی آن که روشن کنند که این مسئله چه ارتباطی با من دارد و چه اختیاری در این زمینه دارم. در دانشگاه های جامعه پیشرفته ای چون کانادا، انجمن های دانشجوئی مستقل اند و حتی رئیس دانشگاه هم در امور آن ها دخالتی ندارد. اینجا مثل ایران نیست که دانشجویان را ستاره دار کنند و دفترشان را ببندند. من همواره از این انجمن دانشجویان دانشگاه یورک به خاطر بی کفایتی و بی توجهی به مسائل جدی فرهنگی و سیاسی انتقاد کرده ام. رابطه من بیشتر با دیگر انجمن دانشجوئی “جامعه حقوق بشر دانشگاه یورک” که بسیار در افشاء رژیم و سفارت وابسته اش فعالیت کرده، محدود بوده. معلوم نیست با این همه مسائل جدی که در رابطه با رژیم اسلامی و توطئه های سفارت آن در کانادا وجود دارد، چرا این به اصطلاح مخالفان به مسائل جدی نمی پردازند. البته جامعه ایرانی چنین افراد و جریاناتی را به خوبی می شناسد.

 در این مورد اخیر یعنی اتهام ضمنی نوشتن من برای سایت سفارت رژیم، اگر اخلاقی در کار  باشد، این افراد یک عذرخواهی به گیرندگان ایمیل (یا اگر در جاهای دیگری هم نوشته اند) بدهکارند. نیازی به عذرخواهی از من نیست و علت آن که این بار پاسخی به این اتهامات مضحک دادم، فقط برای روشن شدن ماخذ نوشته من در مورد ایرانیان کانادا بود که سایت بی آبرو و ورشکسته مرکز فرهنگی سفارت بدون ذکر ماخذ اصلی و با سانسور و دستکاری در آن منتشر کرده و افراد بی اخلاق مشابه خودش را به هیجان آورده است.