بیمه بیماری های سخت کودکان، می تواند از یک ماهگی قابل صدور باشد و از طرفی دیگر پس اندازی در این بیمه وجود دارد که فرصتی به همگان می دهد تا با توجه بیشتر ضمن برنامه ریزی جهت عزیزان خود دقت کافی را مبذول دارند. این نوع بیمه در کنار پوشش بیماری های سخت رایج ۲۵ مورد متداول می تواند ۶ مورد بیماری مخصوص دوران کودکی را در بر داشته و به طور کلی دو دسته پوشش بیماری در این نوع دیده می شود: حالت اول ۲۸ بیماری شامل۳ مورد بیماری های دوران کودکی- Autism، Ret Syndrome، Cystic Fibrosis – و در حالت دوم :۳۱ بیماری شامل ۶ بیماری دوران کودکی Autism, Ret Syndrome, Cystic Fibrosis, Type 1 Diabetes Mellitus ,Cerebral Palsy, Muscular Dystrophy است. به طور کلی سه حالت در این نوع بیمه وجود دارد. پول های پرداختی حق بیمه در زمان های مختلف معاف از مالیات به شرح زیر خواهد بود:

* در صورت قطع بیمه پس از ۵ سال دریافت کننده  ۲۵ درصد حق بیمه پرداختی خواهید بود.

* پس از ۱۰ سال پرداخت دریافت کننده ۵۰ درصد حق بیمه پرداختی خواهید بود.

* پس از ۲۰ سال از پرداخت حق بیمه، دریافت کننده ۱۰۰ درصد حق بیمه پرداختی خواهید بود.

در نظر داشته باشید برای دریافت وجه بیمه پرداختی حق انتخاب های بسیار متنوعی دارید. در صورت عدم مطالبه پول از شرکت بیمه در واقع هر دو طرف معادله دریافت کننده هستید.

این مبلغ دریافت حق بیمه پرداختی می تواند:

* صرف هزینه تحصیل فرزند و یا فرزندان شود.

* صرف پیش خرید خانه شود

*برای شروع بیزینس می تواند مناسب باشد

به دو طرف معادله اشاره شد و طرف سوم و چهارم هم وجود دارد که آن هم برگشت پول و یا اصل مبلغ بیمه شده بین ۲۵ هزار دلار تا ۲۵۰ هزار دلار است که در صورت خدای ناکرده فوت بچه به شرح زیر پرداخت خواهد شد. توجه شود این مطلب ربطی به بیمه عمر ندارد و شما می توانید بیمه های دیگری هم به آن اضافه کنید. ولی خود بیمه می تواند چهار حالت باشد که قابل انتخاب خریدار بیمه نامه است:

* در هنگام فوت ۱۰۰ درصد بیمه پرداختی پرداخت خواهد شد و یا ۵۰ درصد مبلغ که در بیمه نامه است (هر کدام که عدد بزرگتری است).

* در هنگام فوت ۱۰۰ درصد حق بیمه پرداختی و یا ۱۰۰ درصد مبلغی که در بیمه نامه در زمان قرارداد پذیرفتید که البته هر کدام که مقدار عددی آن بزرگتر است.

* مبلغی در هنگام فوت پرداخت نخواهد شد چرا که شما این انتخاب را قبول نکردید.

و اما مورد دیگری که اشاره کردیم از قرارداد بیمه نامه، حالتی است که شما ضمن اینکه حق انتخاب داشتن بیمه نامه برای طول عمر داشتید و یا اینکه تنها با پرداخت ۲۰ سال می توانستید از امکانات بیمه نامه بدون پرداخت وجه بیمه در تمام طول عمر بیمه شونده برخوردار شوید. در واقع به این معنی که:

* مریضی سخت در دوران کودکی و قبل از سن بلوغ پیش نیامده است.

* شما قصد ابطال بیمه نامه را ندارید.

* فوت صورت نگرفته و دریافت کننده مبلغ بیمه نامه نیستید.

و حال می توانید بیمه نامه را با پوشش های معمول ۲۵  بیماری ادامه دهید.

همانطور که ملاحظه کردید بیمه ها طراحی های مختلفی دارند، بنابراین به نفع ما است که در زمان اخذ بیمه از مشاوری متخصص کمک بگیریم.

*محمد رحیمیان کارشناس ارشد بیمه و سرمایه گذاری و عضو رسمی انجمن Advocis  به شماره ثبت: ۲۰۶۵۸۱۷ مشاورین متخصص بیمه و امور مالی کانادا است.

www.insufin.com

www.youtube.com/ sherkatbime