شرکت بیمه اتکایی مونیخ ری اخیرا موردی را با طرح یک سئوال منتشر کرده که توجه همه دست اندرکاران بیمه ای را به خود جلب نموده است. سئوال بسیار ساده است:

اگر بازی های المپیک لندن با یک تراژدی از قبیل  عملیات تروریستی یا حوادث فاجعه آمیزی چون زلزله یا سیل مواجه شود آثار زیانبار مالی آن چه مقدار است؟

در محاسباتی که صورت گرفته حداکثر ضرر و زیان مالی را حدود ۴ میلیارد پوند انگلیس برآورد کردند. این رقم شامل ضررها و خسارات مستقیم و در ضمن زیان های حاصل از عدم دریافت درآمدهای به دست نیامده خواهد بود.

شرکت بیمه اتکایی مزبور خود سهمی معادل ۳۵۰ میلیون پوند انگلیس را بیمه کرده است. طبیعی است که بقیه شرکت های بیمه اتکایی و مستقیم در جهان نیز هر کدام با توجه به توانایی سهم نگهداری ریسک میزان مازاد را بیمه کردند.

تجربه بسیار نزدیکی که از المپیک در دست است زلزله ۲۰۰۸ چین بود که چند ماه قبل از شروع بازیهای المپیک اتفاق افتاد و باعث نگرانی بیش از حد مسئولان کشوری شد ولی با توجه به توان مالی بالای چین این مساله به خوبی مدیریت شد و برگزاری با شکوه المپیک چین را همگی شاهدش بودیم. به هر صورت بایستی به این مساله توجه کرد که هزینه های عدم دریافت درآمد از مهمترین بخش ضرر و زیانی است که در بخش خسارات می تواند بررسی شود، ولی در غرامات بایستی به نقص عضو و ازکارافتادگی و فوت گروهی فکر کرد که از ارزشمندترین افراد جامعه هستند و برایشان رقم های میلیونی پرداخت می کنند. بله، ملی پوشان در هر رشته ورزشی بجز ارزش های انسانی که دارند و برای همه قابل احترام

است، دارای ارزش مالی برای تیم و مملکت خود هستند، لذا اگر برای اعضای تیم حادثه ناگواری پیش بیاید رقم محاسباتی بسیار بالا و غیر قابل جبران است، از این رو می بایستی همه این محاسبات در بیمه نامه های مربوطه انجام پذیرد. البته برای کاهش احتمال ریسک و جلوگیری از توسعه خسارت عملیات پیشگیری امنیتی و حفاظتی ویژه ای در لندن صورت پذیرفته که تا به حال ۱.۲ میلیارد پوند هزینه داشته است.

شرکت های بیمه ای که درگیر بیمه کردن ریسک المپیک بوده اند با سازمان هایی چون سازمان برگزارکننده  بازیها و کمیته برگزاری المپیک و پلیس و هتل ها و آژانس های مسافرتی و مهمتر از همه با رادیو و تلویزیون هماهنگی بسیار دقیقی داشتند و برنامه های از پیش تعیین شده ای را تدوین کردند تا در صورت بروز حادثه هر سازمان و نهاد اقتصادی از وظایف خود برای کمک به آسیب دیدگان احتمالی آماده باشد.

از موارد ریسک هایی که نزد شرکت های بیمه اروپایی و آمریکایی بیمه شده که مازاد بر رقم یاد شده است عبارتند از:

۱- منفعت حاصل از برگزاری بازیها برای کمیته برگزاری المپیک معادل ۴۰۰ میلیون دلار.

۲- سازمان اینترنتی فرانسوی آتوس انحصار اجاره و انتقال اطلاعات به اقصا نقاط دنیا را به میزان ۱.۱۸ میلیارد دلار بیمه کرده است.

۳- بیمه نقص عضو و از کارافتادگی و فوت ناشی از حادثه و عملیات تروریستی برای ورزشکاران(رقم مورد بیمه محرمانه است).

مواردی که در بیمه نامه اصلی تحت پوشش قرار گرفته اند عبارتند از:

– بیمه ورزشگاه و ابزار و ادوات متصله و منفصله

– بیمه مسئولیت اعم از مکانی و حرفه ای

– بیمه خطا و غفلت برای مسئولان برگزارکننده بازیها

– بیمه مسئولیت نشر اکاذیب در آگهی های تبلیغاتی

– شورش – بلوا و اغتشاش و کلیه عملیات نیروهای انتظامی برای ایجاد امنیت

*فرهاد فرسادی بروکر بیمه است.

ffarsadi@sympatico.ca