“همسایگان، دوستان و خانواده ها”کمپین آموزشی است برای بالا بردن آگاهی عمومی نسبت به علائم خشونت و تعرض به زنان تا کسانی که به چنین زنانی یا به مردان پرخاشگر و متعرض نزدیک اند، بتوانند به آنها کمک کنند. این کمپین زیر نظر مشترک فرمانداری انتاریو و بُرد متخصصان مرکز پژوهش و مطالعات خشونت علیه زنان و کودکان اداره می شود.

نظرسنجی عمومی جامعه در سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۰۹ حاکی از آن بود که ۶درصد  از کانادایی ها طی پنج سال (قبل از نظرسنجی) قربانی خشونت های جسمی یا جنسی توسط همسرشان بوده اند. نزدیک به یک پنجم (۱۷درصد) کانادایی ها نیز گزارش داده اند که در رابطه فعلی یا پیشین خود مورد آزار روحی یا مالی واقع شده اند.

فحاشی و دشنام معمول ترین نوع آزار و خشونت گزارش شده بود. در برخی از موارد خشونت در خانه آنقدر شدت یافته که منجر به قتل شده است.

کمیته ی بررسی مرگ و میر دعواهای خانوادگی که به مرکز پزشکی قانونی انتاریو در تحقیق و بررسی مرگ و میر ناشی از خشونت خانگی کمک می کند، در گزارش سال۲۰۰۹ خود اعلام داشتند که از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۸ تنها در انتاریو ۲۵۳ مورد مرگ در ارتباط با خشونت خانگی رخ داده که شامل ۱۵۹ نفر زن، ۲۳ کودک و ۷۱ مرد بوده است (علت مرگ اکثریت مردان خودکشی بوده). اگرچه ممکن است مردان نیز مورد خشونت خانگی واقع شوند، اما توجه این کمپین به موارد  آزار و تعرض به زنان است، به این علت که اکثریت قریب به اتفاق قربانیان خشونت های خانگی را زنان تشکیل می دهند.

در گزارش این کمیته، ۹۱درصد قربانیان زن و  ۹۲درصد مجرمان مرد بوده اند. در هر یک از پرونده های بررسی شده، اعضای خانواده، همسایگان و افراد حرفه ای تا حدی از تشدید خشونت در ارتباط مذکور آگاهی داشته اند.

هدف کمپین همسایگان، دوستان و خانواده آموزش به کلیه افراد اجتماع است درباره علائم هشداردهنده و حاکی از خطر در خشونت خانگی و چگونگی کمک و حمایت Tتا زنان بتوانند کمک بخواهند و قتل های ناشی از خشونت خانگی رخ ندهد.

معمول ترین عواملی که می تواند زندگی یک زن را به مخاطره بیاندازد عبارتند از: جدائی و طلاق، سوءظن، تشدید و ازدیاد خشونت، افسردگی و یا تمایل به خودکشی در شریک زندگی. دسترسی به اسلحه بویژه سلاح گرم عامل عمده دیگری در بالا بردن خطر است.

زنان غیر بومی اگر زبان انگلیسی ندانند، فامیل یا دوستانی که آنها را حمایت کنند نداشته باشند، مقیم قانونی کانادا نباشند و یا در محلی دورافتاده زندگی کنند با خطر بیشتری مواجه خواهند بود.

بسیاری ممکن است احتمالاً زنی را بشناسند که در شرایط خشونت باری زندگی کند، ولی  ممکن است در کمک به او مردد باشند چرا که فکر می کنند این موضوع به آنها ربطی ندارد یا اینکه نمی دانند چگونه می توانند به آن زن کمک کنند.

اما خشونت به همه ربط دارد و با برداشتن گامی در حمایت از یک زن، می توان از مرگی جلوگیری کرد. اگر شک دارید که همسایه، دوست و یا یکی از اعضای خانواده تان در شرایط خشونت آمیزی به سر می برد، بهترین راه این است که با او در تنهائی صحبت کنید و بگوئید که نگران او هستید. به او اطمینان دهید که او مقصر نیست و می تواند کمک بگیرد.

همچنین می توانید با تلفن امداد به زنان مورد تهاجم تماس بگیرید: ۰۵۱۱  ۸۶۳  ۸۶۶  ۱ کارکنان خط امداد می توانند در کمک به زن تحت خشونت یا مرد عامل خشونت شما را حمایت کنند. آنها در مورد علائم هشداردهنده ای که مشاهده کردید با شما صحبت کرده، راهکارهای عملی برای کمک ارائه می دهند. این خط تلفن شبانه روزی بوده، مکالمات نیز ناشناس و محرمانه می باشند. سرویس مذکور به ۱۵۴ زبان ارائه می شود.

برای اطلاعات بیشتر درباره سرویس امداد تلفنی به زنان تحت خشونت به سایت www.awhl.org مراجعه کنید.

همواره ایمنی خود را مد نظر داشته باشید. در جدال و کشمکش میانجی نشوید و به جای آن پلیس را خبرکنید چرا که آنها برای عکس العمل به موارد ضروری تعلیم دیده اند.

چنانچه مایل به کسب اطلاعات بیشتر در مورد کمپین “همسایگان، دوستان و خانواده” هستید، می توانید به سایت های زیر مراجعه کنید:

انگلیسی:  www.neighboursfriendsandfamilies.on.ca

فرانسه:      www.voisinsamisetfamilles.on.ca