تا چند روز دیگر کریسمس، روز تولد حضرت عیسی فرا می رسد، روزی که میلیون ها مسیحی آن را در سراسر جهان جشن می گیرند و با جشن و چراغانی بر تعلیمات او مهر تأیید می زنند. با تبریک این روز به مسیحیان سراسر جهان و به ویژه هم وطنان مسیحی مان، آن را بهانه ای قرار می دهیم تا چند کلام از رابطه و تاثیر مذاهب بر رفتار با حیوانات سخن بگوییم.

مهمی در حرکت های حمایت از حیوانات دارد. دین می تواند نگرش مردم را نسبت به حیوانات و نحوه رفتار با آنها به شکل مثبت یا منفی تحت تأثیر قرار دهد، و همچنین می تواند برای حمایت از آرمان حمایت از حیوانات مورد استفاده قرار گیرد.” World Animal Protection (WAP)

عیسی بر عشق و صلح تاکید داشت، اما به طور کلی مسیحیت متدوال، مانند سایر ادیان، نسبت به حیوانات دلسوز نبوده و آنها نیز مثل پیروان ادیان دیگر فکر می کنند حیوانات برای آن خلق شده اند که بشر از آنها استفاده کند، اما در همه ادیان، هستند رهبرانی که دوست و حامی حیوانات بوده و احترام به همه هستی را تشویق و توصیه می کنند. سنت فرانسیس آسیسی قدیسی است که در سنت های مسیحی دوست و حامی حیوانات محسوب می شود:

“اگر افرادی در میان شما هستند که بعضی از مخلوقات خداوند را شایسته آن نمی دانند که در پناه رحم و دل سوزی آنها قرار گیرند، پس شما در میان خود کسانی را خواهید داشت که با همنوعان خود چنین خواهند کرد.”(سنت فرانسیس اَسیسی)

در سال های اخیر، جنبش حمایت از حیوانات در میدان سیاست به موفقیت های زیادی دست یافته است، اما میزان این پیشرفت در حوزه دین زیاد نبوده و ادیان هم چنان حیوانات را مورد غفلت قرار داده و در مقابل ظلمی که به آنها می شود سکوت اختیار کرده اند.

برای شکستن این سکوت:

۱ ـ با روحانی “کشیش و واعظ کلیسا و مسجد خود صحبت کنید و از او بخواهید هنگام موعظه، مراقبت و مهربانی به حیوانات را به مردم توصیه کند.

۲ ـ از کسانی که برنامه های دینی آنها در رادیو و تلویزیون مورد توجه است و یا ستون های پر خواننده ای در رسانه های چاپی دارند خواهش کنید تا از لزوم احساس مسئولیت نسبت به حیوانات و مهربانی کردن به آنها سخن بگویند.

۳ ـ در گردهم آیی های مذهبی نظیر: کلاس های روز یکشنبه کلیسا برای مسیحیان یا سفره های مذهبی و مجالس دعا برای مسلمانان و غیره … از خطیب مجلس خواهش کنید چند دقیقه ای را به لزوم حمایت از حیوانات و توجه به مشکلات آنها اختصاص دهند.

۴ ـ با مراجعه به مراجع و مسئولان مذهبی سعی کنید توجه آنها را به موضوع جلب کرده و آنها را به صدور احکامی در رابطه با رعایت حقوق حیوانات و جلوگیری از ظلم نسبت به آنها تشویق نمایند.

سال نوی میلادی مبارک باد!