میانگین حق بیمه اتومبیل بار دیگر در سال جاری در ایالت کبک کاهش یافت و از ۵۷۸ دلار به ۵۳۶ دلار رسید. دلیلش فقط در دولتی بودن بیمه های اتومبیل در ایالت کبک نیست، بلکه اکثریت جامعه دست به دست هم دادند و در جهت جلوگیری از تقلبات بیمه ای و کاهش تصادفات و رعایت مسایل ایمنی هم صدا شدند و تاثیر آنرا ملاحظه کردند.

از سال ۲۰۰۲ تا سال ۲۰۱۲ میزان دزدی اتومبیل در کبک حدود ۶۴ درصد کاهش یافته و دلیلش رعایت مسایل ایمنی و عمل کردن به دستورالعمل های مسئولان ذیربط است. در ثانی مردم در مناطقی چون مونترال که میزان خسارات بالاتر است دست به ابتکار جالبی زدند و آن هم رانندگی مطابق با آیین نامه های ایمنی و مراعات صد در صد مسایل راهنمایی و رانندگی است به طوری که در آمارهای منتشره به چشم می خورد با نظم ترین رانندگان کانادا در ایالت کبک زندگی می کنند. از جانب دیگر روش زندگی اکثریت قریب به اتفاق مردم آن است که به هیچ عنوان توان تحمل تقلب بیمه ای را ندارند و در صورت مشاهده هم شخصا

 اعتراض می کنند و هم به مقامات ذیربط اطلاع می دهند از این رو هزینه های سرباری چون دزدی و فاکتورهای غیر واقعی بسیار نادر است.

و اما انتاریو که با بالاترین میانگین حق بیمه اتومبیل در آمریکای شمالی پرچم دار آمار بالای خسارت است، همواره نتوانسته ذره ای مشارکت و همکاری بیمه گذاران (خریداران بیمه) را جلب نماید تا جلوی کلاهبرداران بیمه ای گرفته شود. دلیلش را شاید یک پارچه نبودن جامعه یا میزان بالای تازه واردان در این ایالت دانست که باعث شده کلاهبرداران بازار را مناسب دیده و دست از سوء استفاده بر ندارند.

اخیرا کمیته مشترکی در انتاریو بین موسسه بیمه های اموال – اشیاء و موسسات درمانی و بیمه دولتی اوهیپ تشکیل شده که هدفش شناسایی و از بین بردن شبکه های بزرگ تقلب و کلاهبرداری است در این خصوص هم از دولت انتاریو و فدرال اجازه گرفته شده تا در شناسایی متقلبان و مجازات ایشان کمک شوند و هیچ بهانه ای را محترم نشناسند.

میزان تقلبات بیمه ای در سال قبل در انتاریو حدود ۲۰۰ میلیون دلار بوده است که این مبلغ به حق بیمه های همه خریداران بیمه در سال جاری اضافه شده و از منابع مالی هر یک از ما پرداخت شده است. در حقیقت نه تنها سیستم قربانی است بلکه ما هم هر یک به نوبه خود قربانیان مالی این کلاهبرداری ها هستیم. وضعیت بر همین منوال خواهد بود تا زمانی که احساس کنیم وقتش رسیده و هر کدام دست به کار شده و برای کلاهبرداران ایالت انتاریو را محل امنی نکنیم و جلویشان را با روش های  قانونی بگیریم. شاید اول به ظاهر سخت باشد ولی بعد از یک سال آن چنان سازمان های نظارتی محکم خواهند شد تا با اتکاء به حمایت همه ی ما قادرند ریشه کلاهبرداران بیمه ای را بخشکانند.

این کمیته نظارتی قرار است بر عملکرد سازمان هایی چون کلینیک های پیرا پزشکی و پزشکی و کامیون های یدک کش اتومبیل که به صحنه تصادف وارد می شوند نظارت عمده کنند از آن جمله نظارت بر کسانی است که بدون لایسنس مربوط اقدام به فروش بیمه نامه می کنند و از خریداران بیمه پول های زیاد طلب کرده و در بعضی مواقع بیمه های تقلبی به فروش می رسانند.

با امید به روزی که هر کدام از ما هم چون هم وطنان خود در ایالت کبک عمل کرده و شاهد تقلیل حق بیمه در بیمه های اتومبیل و درمان باشیم.

*فرهاد فرسادی بروکر انواع بیمه است.

ffarsadi@sympatico.ca