Select Page

دو شعر از شبنم آذر

 این عکس ها را پشت نویسی کنید

 

این عکس ها
سالها را پس می گیرند

دو نفر
به سبک یک فاجعه
می ایستند در برابر دوربین
به هم دست می دهند
جیب هایشان از آمار مرگ و میر پُر
سرهایشان
از تیترهای درشت راست

این عکس ها
عکس های امروزند
مردم خانه هایشان را عقب می کشند
به عرض خیابان های گمنامی که می دوند در طول شهر
تحریم نور و نمک و سلاح
پاهای لاغر و چشم های از کاسه در
انگار
چیزی سقوط کرده باشد

این عکس ها
سال ها را به جلو می اندازند
تاریخ سر فرو می آورد از این عکس ها

در عکس بعدتر
در ازدحام
انسان شکل خودش را از یاد برده است

از مجموعه شعر “هیچ بارانی این همه را نخواهد شست”

تلواسه

 

به مادران مدفون بم

مرا

به آن اندازه صبر کن تا بگریم

تمام قنات‌ها کور شده‌اند

در صبحِ پنجم دی

وقتی که دیوار فرو ریخت

پشت‌ات

به اعتبارِ خدا تکیه داده بود

وقتی که آوار آوار آوار

تو چشم باز کردی و دیدی

مرگ از تو گذشته است

امام‌زاده ها

از چهار ستون خود

 کج شده‌اند

تنها پرنده‌ها جیغ کشیدند

در آن همه هیبتِ صدا

به گوش‌ات نرسید

که پرت شدی در جهت گورستان

حالا زیر تل اندام‌ها و آوار

خم شدی

بر نوزاد خود

و پستان‌ پُرشیرات

خیس کرده پیراهنت را

چشم مرا نیز

از مجموعه شعر ” به تمام زبان های دنیا خواب می بینم”

About The Author

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیشخوان

Pin It on Pinterest

Share This