یکی از مسایلی که در بررسی نیازهای بیمه ای مطرح است تشخیص اولویت ها با در نظر گرفتن بودجه پرداخت حق بیمه است. به عبارت دیگر کدام بیمه نامه ضروری تر از بقیه است و اولویت دارد تا به آن از بقیه بیشتر توجه شود.در علم مدیریت ریسک خرید بیمه در سبد هزینه ها به سه گروه تقسیم می شوند:

۱- ضروری     ۲- مفید       ۳- مطلوب

 ولی از جانب دیگر بایستی به نکته دیگری نیز توجه شود و آن اجباری یا اختیاری بودن پوشش بیمه است. مثلا در اکثر نقاط جهان خرید بیمه شخص ثالث اتومبیل برای دارندگان و رانندگان اتومبیل اجباری است و ربطی به موارد گفته شده ندارد. پس قبل از پرداختن به اصل علمی آن بایستی به اصل تعهد و اجبار توجه شود. ولی این مطلب نبایستی باعث شود که هر یک از ما به ضروری بودن داشتن بعضی بیمه ها بی توجه باشیم.  به عبارت دیگر بیمه های اشخاص که برای حفظ سلامت و مقابله با ریسک بیماری – حادثه- ازکارافتادگی و فوت طراحی شده از ضروریات زندگی هر یک از ما است.

اهمیت و اجباری بودن بیمه های اتومبیل و منازل مسکونی(در صورت داشتن مورگیج) از مواردی است که باعث شده اکثر قریب به اتفاق مردم در چند سال اولی که به کانادا می آیند کمتر به خود و خانواده خود فکر کنند و خرید بیمه های حادثه- ازکارافتادگی – درمان مکمل عمر و بیماری های سخت را به کلی فراموش کنند و در سال هایی که از مزیت حق بیمه ارزان و توانایی خرید بیمه کامل می توانند استفاده کنند خود را محروم می نمایند.

در تحقیقاتی که توسط موسسه بررسی های بیمه ای کانادا با دفاتر حقوقی مهاجرت انجام گرفته به این نتیجه مهم رسیدند که برای گروه تازه واردانی که اکثرا از کشورهای آسیایی و اروپای شرقی به کانادا می آیند لازم است تا با همکاری کارشناسان ارشد بیمه ای کلاس های آماده سازی چه در کشور مبداء قبل از عزیمت به کانادا و چه بعد از ورود تشکیل شود و مسئله داشتن بیمه نامه و روش های خرید صحیح آن آموزش داده شود. این مطلب برای اکثر کشورهای اروپای غربی لازم نیست چون تشابه بازار بیمه ای دو جامعه کارها را بسیار سهل تر کرده است.

در این مرحله از مقاله  به تعریف مختصری از بیمه از کارافتادگی می پردازیم که لازمه داشتن آن را به همه شاغلان و مخصوصا دندانپزشکان-پزشکان و صاحب حرفه های گوناگون قویا پیشنهاد می کنم.

تمامی شاغلان که از حقوقشان بابت بیمه بازنشستگی مبلغی کم می شود اتوماتیک دارای بیمه ازکارافتادگی هستند ولی این بیمه از پوشش کم و شرایط ناکافی برخوردار است، لذا برای جبران آن خرید بیمه مکمل از ضروریات است. چنانچه بر اثر بیماری یا حادثه در کار یا خارج کار شخصی قابلیت خود را برای ادامه کار از دست بدهد و نتواند در شغل خود کار

کند این شخص از نظر بیمه مکمل از کارافتاده است و متناسب با شرایط بیمه نامه بین ۲ یا ۵ و یا تا سن ۶۵ سالگی می تواند حدود ۶۷ درصد حقوقش را از بیمه دریافت نماید و در سن ۶۵ سالگی هم اتوماتیک وار بیمه از کارافتادگی اولیه که راجع به آن صحبت شد متعهد پرداخت سهم تعیین شده خواهد بود. مهمترین عامل تعیین کننده در این بیمه نوع حرفه و کار است که با توجه به کم خطر یا پر خطر بودن آن حق بیمه تعیین می شود. از عوامل مهم دیگر سن و سال – جنسیت و مدت بیمه است، لذا اگر به کارهای حرفه ای چون لوله کشی، برق کاری و رانندگی حرفه ای کامیون مشغول هستید بدانید که بهترین بیمه برای شما و خانواده تان بیمه ازکارافتادگی است تا در صورت مواجهه با بیماری یا حادثه بقای شما را تضمین نماید و هر ماه مبلغ تعیین شده تضمینی توسط شرکت بیمه به حساب شما پرداخت شود.

* فرهاد فرسادی بروکر انواع بیمه

 ffarsadi@sympatico.ca