پرداخت حق بیمه کمتر شرط لازم برای بیمه گذار (خریدار بیمه) است ولی قطعا شرط کافی نیست چرا که هر بیمه نامه ای بایستی بر اساس  نیازهای بیمه ای هر شخص یا سازمانی طراحی شود که برایش درخواست خرید بیمه را داده تا در صورت تحقق خطر قادر باشد بیمه گذار(خریدار بیمه) را به درستی در شرایط قبل از خسارت یا غرامت قرار دهد.

پس تشخیص نیاز بیمه ای در اولویت بررسی است و پس از آن توجه به حق بیمه ارزان با نگاه به موقعیت مالی شرکت بیمه از درجه اهمیت بعدی برخوردار خواهد شد.

قطعا تا به حال از بروکر بیمه خود این مطلب را شنیده اید که شما را تشویق می کند تا خانه و اتومبیل خود را یکجا بیمه کنید تا از تخفیف ترکیبی بهره مند شوید. این مطلب بسیار درست است و بیشتر برای گروهی صدق می کند که اصطلاحا پرونده ایشان پاک از تصادف و جریمه  است. کلا آثار مخرب تصادف در صورت مقصر بودن۶ سال روی پرونده بیمه ای و هر جریمه ۳ سال روی سابقه بیمه ای باقی می ماند و در این مدت حق بیمه ها گرانتر از قبل به درخواست کننده مربوطه ارایه می شود، چرا که شرکت های اصطلاحا استاندارد از ارایه نرخ بیمه ای به این گروه ممانعت کرده و فقط چند شرکت بیمه هستند که به گروه پر خطر بیمه نامه ارایه میکنند.

پس اگر در زمره رانندگان پر ریسک هستید بدانید که از تخفیف های یاد شده به صورت تمام و کمال نمی توانید استفاده کنید، زیرا شرکت های یاد شده بیمه خانه معمولا ارایه نمی کنند تا از تخفیفش استفاده کنید.

در این جا نظر شما خوانندگان محترم را به شرح مختصری از این گونه تخفیف ها که در اکثر شرکت های بیمه یکسان است جلب می نمایم:

۱- تخفیف سن: اگر ۴۵  تا ۵۴ سال دارید و اسمتان  در بین بیمه گذاران اصلی است بدانید که مشمول ۷ درصد تخفیف خواهید شد.

۲- تخفیف چند بیمه ای(بیمه اتومبیل و خانه): با داشتن دو بیمه در دو رشته از ۱۰ درصد تخفیف بهره مند خواهید شد.

۳- تخفیف داشتن دو ماشین به بالا: با بیمه نمودن دو ماشین به بالا در یک بیمه نامه که آدرس هر دو اتومبیل در یک مکان باشد۱۰ درصد تخفیف مشمول حال شما می شود.

۴- داشتن سیستم دزدگیر ۲۴ ساعته که توسط شرکت معتبری نصب شده باشد ۱۰ درصد تخفیف نصیب شما می شود.

۵- عدم خسارت: اگر دارای بیمه خانه هستید و سه سال است که خسارتی دریافت نکردید ۱۵ درصد تخفیف خواهید گرفت.

۶- داشتن سیستم اطفاء حریق معقول که ۲۴ ساعته کنترل شود و توسط شرکت معتبری نصب شده باشد شما را مشمول ۵ درصد تخفیف می نماید.

۷- خانه های نو و ۱۰ ساله که طی این مدت مراقبت شده باشند و تعمیراتش به موقع انجام شده  باشد خود ۱۵ درصد تخفیف دارد.

۸- به بیمه گذاران(خریداران بیمه)وفادار که اقلا ۵ سال با شرکت مربوطه بیمه نامه دارند و سابقه پرداخت حق بیمه ایشان خوب است ۷ درصد دیگر تخفیف داده می شود.

۹- افزایش دیداکتبل(فرانشیز): اگر دیداکتبل بیمه اتومبیل را از ۵۰۰ دلار به ۱۰۰۰ دلار افزایش دهید مشمول تخفیف خواهید شد این درصد برای هر طبقه ریسک یا بهتر است عنوان کرد هر اتومبیل متفاوت است از این رو درج رقم ثابتی مقدور نیست و بایستی مورد به مورد نگاه شود.

*فرهاد فرسادی بروکر بیمه است.

ffarsadi@sympatico.ca