پاسخ به سئوالاتی که اغلب برای شما خوانندگان محترم مهم است از آن جهت کارگشا است چون هم تصویر کلی از صنعت بیمه در رشته بیمه منازل مسکونی و اتومبیل پیدا می کنید و هم متوجه می شوید که این سئوالات برای اغلب خریداران بیمه مطرح است و شما در این زمینه تنها نیستید.

۱ ـ خرید بیمه نامه منازل مسکونی اجباری است؟ قطعا خیر اگر تمامی پول خرید منزل را از منابع مالی خود پرداخت کردید و از مراکز مالی یا بانک وامی دریافت نکرده اید مجبور به خرید بیمه نیستید، ولی منطقی ترین تصمیم آن است که تا آنجا که می توانید ریسک های مربوطه را از قبیل آتش سوزی- انفجار- دودزدگی و امثالهم را نزد شرکت بیمه معتبر بیمه کنید.

۲ ـ آیا همه شرایط بیمه نامه های خانه یکسان است؟ خیر برای بیمه منازل مسکونی فرم یکسانی وجود ندارد که شرکت های بیمه از آن تبعیت کنند، ولی در غالب سه طبقه بندی ارایه می شود که اصطلاحا “تمام خطر برای بنا و اثاثیه”-“تمام خطر برای بنا و نیم خطر برای اثاثیه” و فرم پایه که بنا به شرایط ناکافی چند سالی است ارایه نمی شود.

۳ ـ آیا خسارات زلزله و سیل تحت پوشش بیمه است؟ به صورت اتوماتیک خیر. زلزله را با حق بیمه اضافی می توان به بیمه نامه اضافه کرد ولی سیل اصلا پوشش ندارد و در زمره مسئولیت های دولت کانادا است که اخیرا دست اندرکاران بیمه و زمین شناسی تواما در حال کار مشترکی هستند که این پوشش را به پوشش های بیمه ای اضافه کنند.

۴ ـ اگر تلویزیون یا دستگاه های الکترونیکی منزل که نو هم نباشند ولی کار می کنند دزدیده شود به چه قیمتی خسارتش پرداخت میشود؟ بستگی خاص به نوع بیمه ای است که خریداری کرده اید، اگر تمام خطر برای اثاثیه باشد قیمتش بر اساس ارزش جایگزینی است یعنی تلویزیون نو به جای کهنه ولی اگر برای اثاثیه اصطلاحا نیم خطر خریداری فرمودید ارزش تلویزیون پس از کسر استهلاک پرداخت می شود(ارزش روز).

۵ ـ خسارات حاصل از حشرات و کرمزدگی و موش تحت بیمه نامه قابل پرداخت است؟ خیر این مورد جز استثناء است و غیر قابل بیمه شدن می باشد.

۶ ـ آیا فنس های دور منازل و چراغ های داخل حیاط و امثالهم تحت پوشش بیمه است؟ بله تمامی این موارد که خارج خانه قرار دارند همواره در زمره دارایی های خانه محسوب شده و تحت پوشش بیمه هستند.

۷ ـ آیا جواهرات و طلاجات و پول نقد تحت پوشش بیمه منازل مسکونی هستند؟ بله البته هر شرکت بیمه متناسب با سیاست های بیمه پذیری خود تا حد مشخصی اینگونه موارد را بیمه می کند. اگر ذکری در بیمه نامه نشود جواهرات و اشیای قیمتی تا سقف ۵-۶ هزار دلار و پول نقد تا ۲۰۰ دلار ولی اگر اشیای قیمتی توسط کارشناس مربوطه قیمت گذاری شود تا سقف موارد تعیین شده بیمه می شوند.

۸ ـ دفاتر بیزینسی در منازل مسکونی بیمه می شوند یا خیر؟ اگر در ابتدای خرید بیمه شرکت بیمه را مطلع کنید متناسب با ریسک مربوطه حق بیمه ای تعیین و سپس موارد بیزینس شما در منزل هم بیمه می شود، ولی اگر شرکت بیمه را مطلع نفرمایید و خسارتی حاصل شود این مورد عدم تشریح درست شرایط بیمه است و خسارتش غیر قابل است.

۹ ـ بیمه های اتومبیل: جرایم صادره در خصوص پارکینگ تاثیری بر روی بیمه ندارد، البته اگر به موقع پرداخت شود و روی پلاک ماشین و طبیعتا گواهینامه تاثیری نگذارد. اگر وسایل شخصی چون کامپیوتر یا کت چرم یا کیف گران قیمتی در اتومبیل گذاشتید و دزدیده شد بدانید که در بیمه اتومبیل موارد یاد شده پوشش ندارد ولی با اعلام به پلیس و اخذ گزارش مربوطه این موارد خسارتش در بیمه منازل مسکونی پوشش دارد و پرداخت می شود. خسارت شکستگی شیشه در همان بیمه اتومبیل با در نظر گرفتن دیداکتبل قابل پرداخت است.

اگر دارای یک جریمه جزیی هستید همواره در زمره رانندگان خوب محسوب می شوید با دو جریمه مشمول۲۰ درصد سورشارژ می شوید و سومین جریمه فاجعه آمیز است و سه سال شما را از شرکت های بیمه استاندارد با حق بیمه مناسب دور می نماید.

لزوما هر اتومبیل گران قیمتی حق بیمه بالاتری ندارد؛ عواملی چون هزینه های تعمیرات، سابقه خسارت آن اتومبیل خاص، سابقه دزدی آن اتومبیل و بسیاری دیگر در محاسبه حق بیمه تاثیر دارد

توجه داشته باشید که تا ۴۰ کیلومتر بالاتر از حد مجاز سرعت اگر رانندگی کنید جریمه جزیی محسوب میشود ولی ۴۵ کیلومتر جریمه اش بسیار سخت تر و حتی در طبقه بندی جنایی قرار می گیرد. لطفا متین و با آرامش رانندگی کنید چون رانندگی هر کس از نظر روانشناسان نشانه ی شخصیت پنهان اوست.

*فرهاد فرسادی بروکر بیمه است.

ffarsadi@sympatico.ca