شهروند- آرش عزیزی:وزیر مهاجرت کانادا تاکید کرد دولتش می‌کوشد پناهگاهی برای پناهجویان هم‌جنس‌گرایی باشد که از ایران می‌گریزند. جیسون کنی روز جمعه‌ی هفته‌ی گذشته گفت از زمانی که دولتش در سال ۲۰۰۹ توجه خاصی به حقوق هم‌جنس‌گرایان مبذول داشته، بیش از ۱۰۰ پناهنده‌ی هم‌جنس‌گرا از ایران را در کانادا پذیرفته است. کنی تاکید کرد حقوق هم‌جنس‌گرایان در سطح جهانی از اولویت‌های دولتش خواهد بود.

پیش از این، جان برد، وزیر امور خارجه، در سخنرانی خود برای «شورای روابط خارجه‌ی مونترال» به شماری از مسائل حقوق بشر پرداخته بود. از جمله تلاش کانادا برای مقابله با ازدواج قراردادی و تبعیض علیه هم‌جنس‌گرایان. برد یک هفته پس از قطع روابط دیپلماتیک با ایران توسط دولتش از کنی تشکر کرد که از کانادا «مامن امنی برای جامعه‌ی تحت تعقیب هم‌جنس‌گرایان ایران، ساخته است.»

وزیر مهاجرت و شهروندی آقای جیسون کنی و آرشام پارسی رئیس سازمان دگرباشان ایرانی

کنی گفت کانادا در حال حاضر درگیر انتقال حدود ۸۰۰ پناهجو در سال از ترکیه به کانادا است که تقریبا همه ایرانی هستند. او در گفتگو با پست‌مدیا‌نیوز تاکید کرد علاوه بر هم‌جنس‌گرایان، مخالفان رژیم، روزنامه‌نگاران، مسیحیان و بهاییان نیز جزو این عده هستند.

وزیر مهاجرت گفت اولین بار مساله‌ی هم‌جنس‌گرایان را از گروه مقیم تورنتویی به نام «سازمان دگرباشان ایرانی» (Iranian Railroad for Queer Refugees) شنیده است. کنی گفت دولتش حتی با مقامات سازمان ملل در ترکیه صحبت کرده تا متوجه باشند که کانادا حاضر است به تسریع پرونده‌ها کمک کند.

کنی در ضمن به پناهندگان هم‌جنس‌گرایی که از آفریقای شرقی به کانادا می‌آیند نیز اشاره کرد. او گفت از حدود ۹۰۰۰ پرونده‌ی پذیرفته‌شده‌ی پناهجویان از آن منطقه چند صد مورد احتمالا مربوط به گرایش جنسی هستند.