شهروند ۱۱۷۰- ۲۰ مارچ ۲۰۰۸

“حسن تو همیشه در فزون باد

رویت همه ساله لاله گون باد”

حافظ


نوروز ما روایت رویش زندگی است.

داستان زیبایی و سرسبزی و شادی زمین است.

حالا همه ساله مردمان چهارگوشه ی جهان، با زبانها و رنگ ها و فرهنگ ها و سنت های گوناگون می دانند که روز نخست بهار نوروز ایرانیان است. نه تنها ایران، که در افغانستان، تاجیکستان، کردستان عراق و کردستان ترکیه و … روز نخست بهار، نوروز است.

و از ملکه انگلیس گرفته تا دولت استرالیا در آن کنج دنیا و از کاخ سفید گرفته تا کاخ کرملین، هم رهبران و گردانندگان جهان و هم مردمان با نوروز ما آشنایند. به ما مبارک باد می گویند و می دانند که حالا بهار به یک صفت دیگر هم مزین شده است؛ نوروز ایرانیان.

پس:

سلام به نوروز

سلام به بهاران

سلام به سبزه

سلام به گل

سلام به روی لاله گون یار

به دوست سلام

به دوستان دیروز و فردا سلام

به ایران، به آزادی، به آبادی به روز نو و سال نو سلام

به تو هموطن سلام، بهارانتان خجسته باد، روزگارتان به کام!