شماره ۱۱۹۴ ـ ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۸
بیمه های مسافرتی
Travel Insurance
در ادامه سلسله مقالات بیمه و سرمایه گذاری به مواردی دیگر از بیمه مسافرتی ویزیتور به کانادا می پردازیم.

حق انتخاب ها (Options)
از حق انتخابهایی در خرید بیمه نامه مسافرتی ویزیتور به کانادا برخورداریم، نظیر:
۱- Single Trip Plan
۲-Multi Trip Plan
۳- Trip Interruption Coverage
۴- Travel Accident Coverage
شخص متقاضی بیمه با توجه به شرایط و نیاز خود می تواند انتخابی مناسب داشته باشد. بی شک در Single Trip Plan زمان شروع و خاتمه بیمه نامه مشخص است. در صورتی که در Multi Trip Plan با توجه به طول دوره که معمولا حداکثر ۶۰ روز است (البته در شرکتهای مختلف بیمه این مدت زمان متفاوت است)، عموما بیزنس من ها و یا آن دسته افراد که بنابه شرایطشان جزو این گروه قرار می گیرند، می توانند از این مدل استفاده کنند.
پوشش های تصادف و تاخیر در پرواز و همچنین مفقود شدن ساک و چمدان با توجه به مقدار پوشش، نرخ های متفاوتی را در بر دارد که می توان بنابه نیاز از امکانات پوشش آن برخوردار شد.
Multi Trip Plan و یا به عبارتی Annual Trip برای هر دو دسته افراد (ویزیتور به کانادا و افراد کانادایی که قصد مسافرت دارند) قابل پوشش خواهد بود.
یکی از مطالب مهم و اساسی این است که فرد متقاضی بیمه در صورت Pre-Exist بودن به عدم پوشش بیمه آگاهی داشته باشد. گرچه در شرکتهای مختلف این سیاست پوشش متفاوت است. Pre-Exist بودن یعنی فرد متقاضی بیمه قبلا بیماری خاص داشته و یا تحت معالجه و درمان و مصرف داروی خاص می باشد. در این حالت معمولا فرم سئوالات مخصوص می بایست پر و تکمیل و جهت تصمیم گیری در نرخ گذاری با توجه به شرایط فرد، به شرکت بیمه ارائه شود.
گاهی با افزایش نرخ حق بیمه نامه و یا محدود شدن مقدار پوشش این کار میسر است. یکی از بارزترین مواردی که در بیمه های مسافرتی به چشم می خورد دسته بندی شرایط سلامتی است.
در بعضی از شرکتها محصولات و طرح های موجودشان را به دسته بندی های حروفی (نظیر A-B) و یا اسمی (SelectBasic) و یا اینکه با نامهایی نظیر طلا و نقره و برنز (Gold-Silver-Bronze) نامگذاری می کنند. بالطبع پوشش بیمه و نرخ بیمه نامه متفاوت خواهد بود.
از دیگر مواردی که می توان به آن اشاره کرد مبلغ کسر شدنی (Deductible) است. این رقم می تواند از مبلغ صفر تا ۱۰۰۰۰ دلار باشد. (البته در بیمه ویزیتور به کانادا این رقم می تواند حداکثر ۱۰۰۰ باشد) بی شک مبلغ کسر شدنی هر مقداری باشد، بیمه شده در زمان مطالبه (Claim) عهده دار پرداخت آن است. به عبارت دیگر، از مقدار دریافتی او (بیمه شده) کسر می شود. گاهی انتخاب مبلغ کسر شدنی صفر مناسب نیست و گاهی هم می توان در نظر داشت انتخاب مقدار عددی کسر شدنی (Deductible) می تواند در نرخ حق بیمه نامه تاثیر مستقیم بگذارد.

حق بیمه گروهی در بیمه های مسافرتی
در صورتی که اشخاص بخواهند به صورت گروهی، بیمه نامه مسافرتی تهیه کنند، امکان پذیر است. در بعضی از شرکتها می بایست این گروه شامل ۱۰ نفر و یا بیشتر باشد و سیاستهای مختلف بر آن حاکم است. در این مورد می توان از گروه های ورزشی ـ سیاحتی، زیارتی و توریستی و یا آموزش تحصیلی نام برد.
گاهی بهتر است اخذ بیمه در این خصوص را با دقت انجام داد چرا که در همه حال مشمول تخفیف نخواهند بود.

طول دوره قرارداد بیمه نامه
طول دوره قرارداد بیمه نامه مسافرتی تا سن ۶۰ سال می تواند حداکثر ۳۶۵ روز و یا کمتر به دلخواه زمان مورد نیازمان باشد.
و اما طول دوره قرارداد بیمه نامه مسافرتی برای سنین بالاتر از ۶۰ سال که حتی می تواند بالای سن ۸۵ و تا ۱۰۰ سال را در بر بگیرد، حداکثر می تواند ۱۸۰ روز و یا به دلخواه کمتر از ۱۸۰ روز باشد. (سیاستهای شرکت مختلف بیمه جهت رقابت در سرویس و محصول متفاوت است) و همچنین طول زمان قرارداد بیمه نامه قابل تمدید است، به شرط آنکه مطالبه (Claim) نشده باشد.

توصیه مهم
توصیه می شود در صورتی که متقاضی بیمه نامه مسافرتی ویزیتور کانادا پیش بینی امکان اقامت بیشتری را دارد، در این صورت حداکثر طول زمان اقامت و یا به عبارت دیگر حداکثر طول مجاز دوره بیمه را خریداری کند، چرا که از شانس بیشتری جهت پوشش برخوردار است. در اینجا قابل ذکر است که در صورت عدم مطالبه (Claim) و برگشت زودتر به کشور مبدا (Departure) مبلغ پرداخت شده قابل برگشت است. (زمان غیراستفاده شده از بیمه نامه)

تمدید
در صورتی که متقاضی (Insured) مایل باشد می تواند بیمه نامه را به شرط عدم مطالبه (Claim) تمدید نماید. گاهی بعضی از مطالبات (Claims) میتواند در تمدید بیمه نامه تاثیر نداشته باشد و یا موجب حذف پوشش در دوره بیمه نامه جدید گردد. در هر حال شرکت بیمه تصمیم گیرنده خواهد بود و بالطبع قوانین و سیاستهای شرکتهای مختلف بیمه متفاوت است.
فرد متقاضی بیمه مسافرتی ویزیتور به کانادا برای تمدید دوره قرارداد می بایست وضعیت سلامتی قابل قبول و رضایت بخشی داشته باشد و همچنین می بایست مدارک قانونی دال بر اقامت در کانادا داشته باشد.
برای آشنایی با فرم مطالبه در بیمه های مسافرتی به مقالات آینده توجه فرمایید.

* محمد رحیمیان کارشناس بیمه و سرمایه گذاری است.
ایمیل نویسنده:
info@insufin.com