شهروند ۱۲۲۵  پنجشنبه  ۱۶ اپریل  ۲۰۰۹

 

چگونه از بند کلاهبرداران بیمه ای در مصون باشیم

خاطرم هست چندین سال پیش مقاله ای با عنوان “زکه نالیم که از ماست که بر ماست “را به تحریر درآوردم و موضوع به کلاهبرداریهای بیمه ای پرداخته بود که متاسفانه این عمل زشت توسط چند همزبان ناهموطن انجام میشد و هنوز میشود .

چرا به اینگونه افراد که متاسفانه در اکثر مجلات کامیونیتی ایرانی تبلیغ میدهند، اعتماد میشود؟

علت عدم اطلاع از حقوق حقه افراد در جامعه است. ما ایرانیان علیرغم اینکه ظاهرمان خیلی محافظه کار است، اما تا با همزبان خود مواجه میشویم و کلامهای دلنشین میشنویم همه چیز را فراموش کرده و خود را در بند رودربایستی و تعارف یافته و اسیر میشویم.

اگر در گرفتن قبض رسید یا مدرک مثبته دیگری با غیر ایرانیان به درستی خیلی سخت گیر هستیم ولی چرا با هموطنان خود به ضرر خود راضی شده و این عمل را انجام نمیدهیم؟

اگر بخواهم از بحث بیمه خارج نشوم و به بیمه اتومبیل بپردازم بایستی عرض کنم که چندین سال است که عده معدودی با ارائه اطلاعات کذب و نادرست از مردم اقدام به گرفتن پول کرده و در مقابل به جای بیمه اتومبیل ایشان را به افراد دیگری معرفی کرده و در این چرخه ریا و تزویر ایشان را قربانی کرده و بی حاصل رهایشان میسازند.

علت در مسایل زیر است:

۱- اینگونه افراد بدون لایسنس اقدام به تبلیغ و عملیات بیمه ای میکنند.

۲- اینگونه افراد لایسنس بیمه ای دیگری دارند ولی مربوط به حرفه بیمه ای مربوطه نیست.

۳- اینگونه افراد با بعضی از بروکرها یا نمایندگان بیمه خلافکار همدستی کرده و اقدام به کلاهبرداری میکنند.

۴- اینگونه افراد با دسترسی به فرمهای چند شرکت بیمه که منحل شده اند از مردم پول گرفته و در مقابل سندهای باطل شده به آنها میفروشند.

چاره چیست؟

در هر مرحله این حق قانونی شما است که از فرد مورد نظر بخواهید لایسنس مربوطه را به شما نشان دهد و به شخص یا بروکر یا نماینده بیمه بفهمانید که از حقوق خود مطلع هستید و درصورت مشاهده خلاف امکان پیگیری را دارید.

از پرداخت هرگونه وجه نقد به شخصی که لایسنس کار مربوطه را ندارد خودداری کنید و چکها را در وجه شرکت بیمه بنویسید و مطمئن باشید که شرکت بیمه واقعی است و ورشکسته  نیست. با یک نگاه کوتاه در اینترنت به این مطلب به خوبی پی خواهید برد.

برای بیمه اتومبیل دو مرجع (بروکر و نماینده) در انتاریو هست که ناظر هستند و اسامی همه بروکرها و نمایندگان مجاز در آن سایت است.

Registered Insurance Broker of

Ontario (RIBO)

Financial Service Commission of

Ontario(
FSCO)

 مطمئن باشید از فرم بیمه اتومبیل انتاریو استفاده میشود و هم شما و هم بروکر یا نماینده بیمه آن را امضاء میکنید.

Ontario Application for Automobile Insurance (OAF1) Owner’s Form

با پرداخت حق بیمه واقعی و معقول خود هم سابقه بیمه ای مناسبی را برای آینده خودتان بسازید و هم از چنگال کلاهبرداران بیمه ای که هم به زبان شما صحبت میکنند و هم صحبت های شیرین دارند برحذر باشید.

به تبلیغات بدون نام و نشان به هیچ عنوان پاسخ ندهید.


 


 

فرهاد فرسادی ـ کارشناس ارشد بیمه


 

 farsadi@cirmco.com