از خوانندگان

امروز بعد از رساندن بچه ها به مدرسه طبق معمول به تیم هورتون رفتم تا با گرفتن یک لیوان قهوه روز خود را شروع کنم. صف اتوموبیل ها در درایوترو (خرید سواره) خیلی طولانی بود برای همین تصمیم گرفتم ماشین را پارک کرده داخل کافی شاپ بروم.

هنگامی که منتظر نوبتم بودم منظره جالبی توجه من را به خود جلب کرد. صاحب مغازه که مردی چینی بود به پرسنل جدید که پسر جوانی بود مشغول آموزش بود و می گفت:

عکس تزئینی است

امروز از دفتر مرکزی برای بازرسی می آیند و تو باید خیلی عالی با مشتری ها برخورد کنی. پسر خیلی ساکت بود و چیزی نمی گفت ولی در صورت ملتهبش می توانستی خجالت و عصبانیت را تواماً ببینی. وقتی نوبت من شد، آقای چینی تحملش تمام شد، پسر را به کنار زد و خودش جلو آمد و گفت: دوست دارید ساندویچ صبحانه جدید ما را امتحان کنید؟ گفتم نه ممنون، و او به پسر گفت: ببین اینطوری باید از مشتری سئوال کنی و پسر با دستهای لرزان قهوه من را داخل لیوان ریخت. وقتی به برچسب روی سینه اش نگاه کردم دیدم نامش اشکان است.

اشکان عزیز:

دوست دارم حرف هایی که آنجا نتوانستم بهت بگویم، برایت بنویسم. نمی دونم کی به کانادا اومدی و در چه شرایطی هستی. اما مسائلی که دوست دارم به تمامی تازه واردین کانادا بگویم برایت می نویسم شاید به دردت بخورد.

مهاجرت کار ساده ای نیست. در واقع مهاجرت به یک کشور جدید مانند یک مرگ است شخصیتی که قبل از مهاجرت داشتی، موقعیت اجتماعی، غرورهای فردی، تحصیلات دانشگاهی و در کل تمامی متعلقاتت را از دست می دهی ولیکن انسان تازه ای متولد می شود. این انسان تازه باید دوباره حرف زدن یاد بگیرد، با یک فرهنگ جدید آشنا شود و تحصیلاتش را به سطح قابل قبول این جامعه برساند. و تمامی اینها به دست نمی آید مگر با یک اراده قوی و نگرش مثبت.

اگر تو به دلایل مختلفی تصمیم گرفتی تا در تیم هورتون کار کنی، مجبور هستی تمامی افکار بازدارنده، خجالت ها و غرور کاذب را کنار بگذاری و به حرف مدیرت با تمام وجود گوش کنی و کاری که از تو می خواهد یاد بگیری تا بتوانی در آن محل به بهترین نحو انجام وظیفه کنی. اگر بتوانی در این مرحله موفق باشی خواهی توانست در تمامی مراحل بعدی موفق بوده و به خواسته هایت برسی.

من با تمام وجود اعتقاد دارم که انسانها در هر شرایطی که باشند اگر هدفی را واقعاً و از صمیم قلب بخواهند و نگرش و افکار مثبت داشته باشند به آن خواهند رسید.

برای تو و تمامی اشکان ها آرزوی موفقیت و خوشبختی دارم.

قربانت

مژگان