در مورد بازار املاک  بیشتر بدانیم

 

 بیشترین تعداد خانه هائی که هر ماهه در بزرگشهر تورنتو از طریق سیستم عامل  MLSبه فروش می رسند خانه های مستقل  (Detached)  می باشند. در ماه اکتبر سال جاری کلا ۶۸۹۶ خانه در این شهر به فروش رسید که ۳۳۴۸ واحد خانه های مستقل بودند و  ۵/۴۸درصد کل را تشکیل می دادند. از ابتدای سال جاری تا آخر ماه اکتبر نیز از۷۶۵۸۷ خانه ی فروش رفته در این بزرگشهر ۳۷۲۰۰ واحد خانه های مستقل بودند که  ۶/۴۸ درصد کل را تشکیل میدهد.

پس از خانه های مستقل، جایگاه بعدی در این خصوص به کاندو آپارتمان ها  (Condo Apartments) تعلق دارد. سهم کاندو آپارتمان ها در کل فروش طی ماه اکتبر سال جاری برابر با ۱۵۶۸واحد معادل ۷/۲۲ درصد و برای کل سال تا آخر ماه اکتبر برابر با  ۱۷۴۲۳ واحد، معادل ۷/۲۲ درصد بود.

پس از خانه های مستقل و کاندو آپارتمان ها، ها نوبت به خانه های به هم پیوسته می رسد که خود، به دو گروه مجزا تقسیم می شوند. گروه اول  Attached Townhouse  یا Row  Townhouse  نام دارند که Free Hold   می باشند. این گروه معمولا شارژ ماهانه ندارند و اگر هم داشته باشند فقط مربوط به آب مصرفی واحدها و هزینه های نگهداری محوطه های عمومی است.گروه دوم به Condo Townhouse معروف می باشند. این گروه همیشه دارای شارژ ماهانه می باشد که بسته به موارد مختلف تمام یا بخشی از هزینه های مربوط به آب، برق و گاز مصرفی واحد ها را پوشش می دهد. سهم خانه های به هم پیوسته ی در کل فروش طی ماه اکتبر سال جاری برابر با  ۱۰۶۱  واحد معادل ۴/۱۵ درصد و برای کل سال تا آخر ماه اکتبر برابر با  ۱۲۰۲۰واحد، معادل ۹/ ۱۵ درصد  بود.

پس از خانه های مستقل و کاندو آپارتمان ها، نوبت به خانه های نیمه مستقل(Semi-Detached)  می رسد. سهم خانه های نیمه مستقل  در کل فروش طی ماه اکتبر سال جاری برابر با  ۸۰۵  واحد معادل ۷/۱۱درصد و برای کل سال تا آخر ماه  اکتبر برابر با ۸۴۰۲  واحد، معادل  با ۱۱ درصد  بود.

کمتر از ۲  درصد خانه هائی که هر ساله در بزرگشهر تورنتو فروخته می شوند از نوع خانه های متصل (link) می باشند. اتصال این نوع خانه ها با خانه یا خانه های های مجاور، بر عکس خانه های نیمه مستقل و خانه های به هم پیوسته، به صورت حداقل است. این اتصال ممکن است هم در رو و هم در زمین باشد مانند اتصال از طریق دیوارگاراژ؛ و یا فقط در زیرزمین به صورت اتصال در فونداسیون باشد. در حالت اخیر، خانه ظاهرا مستقل به نظر می رسد در حالی که چنین نیست.

علاوه بر اینها، کمتر از نیم درصد خانه های فروش رفته طی هر سال را آپارتمان های تعاونی (Co-op Apartments)، کاندوخانه های مستقل (Detached Condo)  و آپارتمان های شراکتی   (Co-ownership Apartments) تشکیل می دهند.

آنچه که به عنوان سهم هر یک از انواع خانه ها در فروش سال جاری بزرگشهر تورنتو توضیح داده شد، کم و بیش قابل نتیجه گیری از داده های آماری فعالیت بازار املاک مسکونی این شهر در مقاطع مختلف تاریخی نیز می باشد. توجه به این واقعیت ها درکنار دیگر فاکتورهای مهمی که برای هر خریدار بالقوه متفاوت است، نهایتا می تواند در خدمت هدایت خریدار به سوی نوعی از خانه گردد که  با برنامه های بلند مدت تر وی سازگارتر است.

 پرسش ها و نظرات خود را به ایمیل آدرس زیر ارسال فرمائید.

* آروین آریافر دارای دکتری در رشته اقتصاد، کارشناس ارشد بازار املاک و عضو رسمی انجمن مشاوران املاک انتاریو و کانادا است.

ArvinAryafar@gmail.com