نظرسنجی جدید نشان می ‌دهد

شهروند آرش عزیزی اگر نزاع کارگران و کارفرما را نزاعی اجتماعی بدانیم که در آن افکار عمومی نقش مهمی دارند، به نظر می ‌رسد باید در این جبهه معلمان انتاریو را پیروز بر دولت لیبرال دانست.

آخرین نظرسنجی ‌ها نشان می‌دهد که تقریبا نیمی از مردم استان حامی معلمان هستند و بخش اعظم جمعیت با قوانین مصوبه‌ ی دولت لیبرال برای مقابله با اتحادیه‌ ی معلمان مخالفند.

معلمان انتاریو در اعتصاب یک روزه

به گزارش تورنتو استار، ۴۹ درصد مردم در نظرسنجی شرکت «فوروم ریسرچ» خود را حامی معلم ‌ها دانسته ‌اند و تنها ۳۵ درصد حامی دولت. ۱۲ درصد گفته‌ اند بی‌طرفند و ۴ درصد گفته ‌اند مطمئن نیستند.

کارشناسان این ارقام را موفقیت تاکتیک اعتصابات چرخشیِ معلمان و بخصوص تاکیدشان بر مخالفت با لایحه ‌ی ۱۱۵ می‌دانند. لایحه‌ ی مذکور نه تنها دستمزد معلمان را تا دو سال متوقف می‌کند که حقوق و مزایای آن‌ها را به شدت محدود می‌کند و دست زدن به اعتصاب را غیرقانونی.

لورن بازینوف، رئیس شرکت «فوروم» روز چهارشنبه گفت معلمان نشان داده‌اند در به دست آوردن دل مردم بهتر عمل کرده ‌اند.

نظرسنجی «فوروم»‌ بر اساس گفتگوی تلفنی با ۹۹۰ نفر در روز دوشنبه ‌ی همین هفته انجام شد.

کن کوران،‌ رئیس فدراسیون معلم ‌های دبیرستان انتاریو، گفت علت چرخیدن نظر مردم به سمت معلم ‌ها آموختن بیشتر آن ‌ها در مورد لایحه‌ ی ۱۱۵ است. بخصوص با توجه به این‌که تا قانونی شدن آن (۱ ژانویه ۲۰۱۳) چیزی نمانده است.

نظرسنجی نشان می‌ دهد ۵۴ درصد مردم مخالف این لایحه و ۳۸ درصد حامی آن هستند (۸ درصد تصمیم ‌نگرفته اند.)

در ضمن ۵۸ درصد مردم این استدلال اتحادیه را که این تخاصم در اصل بر سر حق اعتصاب و چانه ‌زنی جمعی است می ‌پذیرند اما تنها ۲۰ درصد ادعای دولت که دعوا بر سر دستمزدها است را قبول دارند. ۱۵ درصد مساله ‌ای دیگر را به عنوان علت اصلی نام می ‌برند و ۷ درصد می‌گویند نمی ‌دانند.

از نکاتی که احتمالا باعث عدم بروز سنتی خشم علیه معلم‌ ها شده، تاکتیک‌ های اتحادیه است. مثلا اعتصاب ‌های یک روزه، که از سه ‌شنبه‌ ی هفته‌ ی قبل در تورنتو و منطقه‌ ی پیل آغاز شد،‌ با سه روز اخطار انجام شده‌اند تا والدین وقت برنامه ‌ریزی را داشته باشند.

در مجموع تنها ۴۳ درصد حامی این اعتصابات بوده ‌اند (۴۷ درصد مخالف، ۱۰ درصد مردد) اما مهم ‌تر آن است که تنها ۲۲ درصد گفته ‌اند این حرکت ‌ها تاثیری بر زندگی‌ شان گذاشته است. اکثریت عظیم مردم (۷۵ درصد) گفته ‌اند اعتصاب هیچ تاثیری بر آنها نگذاشته و ۳ درصد مطمئن نبوده ‌اند.

البته، چنان‌که انتظار می‌ رود، همچنان ۴۷ درصد مردم استان می‌ گویند این اعتراضات به نظرشان در نهایت بی ‌فایده است. ۴۲ درصد آن‌ها را مفید می‌دانند و ۱۱ درصد نظری ندارند.