به دستور وزارت کار

شهروند آرش عزیزی: شرکت روزنامه ‌های تورنتو استار به دستور وزارت کار، ۸۵ هزار دلار جریمه شده است.

به گزارش خودِ تورنتو استار، این جریمه به نزاعی در محل کار باز می‌ گردد. در ژوئن ۲۰۱۱ بود که یکی از کارمندان چاپخانه‌ ی روزنامه (در شهر وان) در حالی که با کهنه پارچه ‌ای ماشین ‌های چاپ را تمیز می‌کرد با مصدومیت جدی از ناحیه‌ ی دست روبرو شد.

وزارت کار حکم داد که شرکت باید از سلامتی کارمندان نظافتچی خود بهتر حفاظت می‌کرده است.