شماره ۱۲۱۱ ـ پنجشنبه  ۸ ژانویه ۲۰۰۹

Segregated Fund
  

بعد از ورشکستگی مالی بازار سرمایه که اخیرا همه ما شاهدش بودیم چنین به نظر میرسد که کارشناسی و شناخت اگر چه لازمه حضور در این صحنه است، ولی شرط کافی نیست. مهمترین اصل در صحنه مالی هر شخص برنامه ریزی مناسب و واقع گرا است.

شاید بهترین تعریفی که برای برنامه ریزی شده را بتوان “الگو گرفتن و به جریان انداختن تصمیمات مناسب و واقع گرا ” دانست.

هر یک از ما در زندگی خود تصمیمات گوناگونی اخذ میکنیم، تصمیم به انتخاب رشته تحصیلی / شغل، تصمیم به نحوه برخورد با دیگران و  تصمیم های مالی.

برنامه ریزی و تصمیمات سرمایه گذاری جزو آن دسته از انتخاب هایی هستند که تاثیر بسزایی بر زندگی ما خواهند داشت. تعیین و ایجاد برنامه سرمایه گذاری بایستی الگویی به ما معرفی کند که در راستای رسیدن به اهداف کوتاه/میان و بلند مدت باشد. در صورت عدم تعیین چنین الگویی انجام هر سرمایه گذاری منطقی به نظر نمی آید. تعیین چنین برنامه ای بستگی به شرایط مالی هر  فرد داشته و برای هر کس میتواند متغیر باشد.

عواملی که می بایستی به آن توجه شود به قرار ذیل هستند:


۱ـ اختصاص چه مقدار از دارایی در چه حسابی؟


مطمئناً تعیین چنین درصدی آسان نخواهد بود؛ ۱۰۰ هزار دلار نصف دارایی شخصی است که۲۰۰ هزار دلار دارایی دارد، ولی همین ۱۰۰ هزار دلار یک صدم  دارایی فردی است که ۱۰ میلیون دلار دارایی دارد، پس ریسک ها در شرایط متفاوت مختلف هستند.

انجام هر سرمایه گذاری در دارایی های مالی و غیرمالی ریسک و بازده ویژه خود را دارد. از سوی دیگر انتخاب بین ریسک ها و بازده ها نیز به میزان ریسک پذیری شما و شرایط مورد انتظارتان دارد.

بهترین راه آن است که سعی کنیم با کمترین ریسک، بیشترین بازده ممکن را از سرمایه گذاری خود به دست آوریم.


۲ـ تعیین زمانبندی مناسب در بازار مالی


تورم و رشد و رکود از عوامل تاثیرگذار در بازارهای مالی هستند. در خصوص زمانهای مناسب ورود به بازار، سرمایه گذاران را میتوان به گروه های زیر تقسیم کرد: 

۱ـ کسانی که اطلاعات مالی داشته و یا از بروکر مناسب استفاده میکنند؛

۲ـ کسانی که با استفاده از شبکه اطلاعاتی و یا دوستان و همکاران اقدام میکنند؛

۳ـ کسانی که بدون حرکت هستند و خود را به دست تلاطمات بازار میسپارند.

گروه اول سعی می کنند سرمایه گذاری های کوتاه مدت در بازار انجام دهند و به دنبال اطلاعاتی هستند تا زمان افزایش قیمت در بازار را پیش بینی کنند.

گروه دوم از سرمایه گذارانی هستند که سعی در پیش بینی بلند و میان مدت بازار دارند. این دسته سعی می کنند تا سرمایه گذاری های بلند مدت در بازار انجام دهند، زیرا امکانات اخذ اطلاعات زیاد برای تصمیم گیری های کوتاه را ندارند.

گروه سوم کسانی هستند که تلاشی برای پیش بینی بازار انجام نمی دهند و خود را به دست تلاطمات بازار میسپارند.


۳- تعیین نوع مدیریت سرمایه گذاری و اختصاص آن


آیا وقت و توان مدیریت سرمایه گذاری خودتان را دارید یا مدیریت سرمایه گذاری را به شرکت های بیمه خواهید سپرد؟

قطعاً اگر در امر سرمایه گذاری کارشناس نیستید  مدیریت سهام را به شرکت های بیمه بسپارید که آسوده خاطر باشید، البته شرکتهای بیمه برای این منظور درصدی از شما اخذ خواهند کرد.


۴ـ انتخاب نوع  سهام

 

روشهای متفاوتی برای انتخاب سهام وجود دارد و اصل اولیه همه بر تحلیل شخصیتی و انتظارات سرمایه گذار نهاده شده.

با انتخاب نوع سهام آخرین مرحله از فرآیند برنامه ریزی شما انجام شده است. حال می توانید امیدوار باشید که تعیین استراتژی سرمایه گذاری خویش را به خوبی طی کرده ایید.


فرهاد فرسادی ـ کارشناس ارشد بیمه


farsadi@cirmco.com