اقتصاددانان معتقدند که هر کسی در طول زندگی خود روی دو خط مهم در حرکت است که داشتن هماهنگی و هارمونی لازم از اولویت ها است: حیات شخصی و حیات اقتصادی. با پیروی از پیشنهادات متخصصان بیمه و سرمایه گذاری قاعدتا قادر خواهیم بود از تضمینی به نسبت برخوردار شویم. در این قسمت از مقاله نظر شما خوانندگان محترم را به خلاصه ای از صندوق های تأمینی بیمه و سرمایه گذاری جلب می نماید.

۱– صندوق های بازنشستگی مشارکتی کارفرما و کارکنان که به دو قسمت کبک و کانادا تقسیم شده است. کارکنان و کارفرما هر کدام به نسبت معلومی (حداکثر در سال هر کدام حدود ۲۴۰۰ دلار)در این صندوق مشارکت می کنند و در زمانی که شخص به سن ۶۵ سالگی رسید این مبلغ که حداکثر معادل ۱۰۱۲.۵۰ دلار است در ماه به بازنشسته تعلق می گیرد. اگر شخصی درخواست بازنشستگی زودتر از موعد کرد مثلا در سن ۶۰ سالگی این مبلغ برای کانادا به ۶۸۴.۴۵ دلار و برای کبک به ۷۰۸.۷۵ دلار کاهش می یابد. برای خودکارفرماها نیز این صندوق وجود دارد و هر خودکارفرما بایستی رقمی حداکثر معادل ۴۸۰۰ دلار سرمایه گذاری نماید تا در زمان بازنشستگی از همان مزایا بهره مند گردد.

۲-  سقف دریافتی از صندوق های بازنشستگی:  از آنجا که صندوق های بازنشستگی بیشماری از جمله دولتی ـ مشارکتی ـ حمایتی و مکمل شخصی در کانادا وجود دارد سقفی را تعیین نمودند تا هر کس هم که امکان بهره مندی از همه صندوق ها را داشت بیشتر از سالانه ۵۱۱۰۰ دلار دریافت ننماید.

  

۳– صندوق دولتی تامین افراد مسن: هر شخصی که ۴۰ سال در کانادا اقامت دارد و سیتیزن کانادا است در زمانی که به سن بازنشستگی برسد (اخیرا بحث است که ۶۵ سال به ۶۷ تغییر داده شود) هر ماه ۵۴۶.۰۷ دلار دریافت می نماید. اگر ۱۰ سال اقامت داشته باشد ۲۵ درصد از این رقم را دریافت می کند، البته برای درآمدهای بالای ۱۱۴۶۴۰ دلار این مبلغ قطع خواهد شد و بین ۱۱۴۶۴۰دلار و ۷۰۹۵۴ دلار نیز به نسبت کاهش می یابد.

۴– صندوق شخصی ثبت شده پس انداز: که هر شخصی قادر است از درآمد سال جاری خود بدون پرداخت مالیات (در سال۲۰۱۲ معادل ۲۲۹۷۰ دلار و در سال ۲۰۱۳ معادل ۲۳۸۲۰ دلار) پس انداز نماید و مالیات این مبالغ را با تاخیر چندین ساله و به نسبت درآمد کاهش یافته بازنشستگی پرداخت نماید. این امکان در بعضی مواقع چندین هزار دلار در پرداخت مالیات صرفه جویی می نماید.

۵– پس انداز معاف از مالیات برای هر شخص در صندوق ویژه ای معادل ۵۵۰۰ دلارپس انداز می شود، البته از سال ۲۰۱۲ رقم ۵۰۰۰ دلار به ۵۵۰۰ دلار افزایش یافته است.

۶– صندوق سرمایه گذاری تحصیلی فرزندان: حداکثر برای هر یک از فرزندان معادل ۵۰ هزار دلار در طول عمرشان و با مشارکت دولت به میزان ۷۲۰۰ دلار که این مبلغ در دست بررسی است تا شاید افزایش یابد.

۷– بیمه بیکاری یا بیمه شاغلین: هر شخص شاغلی متناسب با حقوقش و طبقه بندی درآمدی خود حق بیمه بیکاری پرداخت می نماید که حداکثر این رقم برای درآمدهای بالا ماهانه معادل ۸۹۱.۱۲ دلار است. البته هر شخصی هم حداکثر در سال مشمول ۴۷۴۰۰ دلار بیمه بیکاری می شود. از ۱۱۰۳۸ دلار درآمد اول هر شخصی مالیاتش معاف است و معادل ۱۶۵۶ دلار هم مشمول برگشت مالیاتی می گردد.

۱-Canada & Quebec Pension Plan (CPP-QPP)

صندوقهای بازنشستگی مشارکتی کارفرما و کارکنان

۲-Old Age Security    صندوق دولتی تامین افراد مسن

۳-RRSP    صندوق شخصی ثبت شده پس انداز

۴-TFSA     پس انداز معاف از مالیات

۵-RESP      صندوق سرمایه گذاری تحصیلی فرزندان

۶-EI   یا بیمه شاغلین       بیمه بیکاری

* فرهاد فرسادی بروکر خبره و رسمی کانادا با سابقه تدریس بیمه در دانشگاه ها است.

farsadi@insurefar.com