شماره ۱۲۲۳ ـ پنجشنبه  ۲ اپریل  ۲۰۰۹
  

عمده ترین دلیلی که باعث نارضایتی از بیمه است را میتوان در دو سر فصل مرتبط به یکدیگر طبقه بندی کرد:

۱ـ پوشش بیمه ای ناکافی

۲ـ عدم اطلاع از شرائط و مقررات بیمه ای عمدتا در زمان خسارت


 

پوشش بیمه ای ناکافی به این معنی است که خریدار بیمه (بیمه گذار) تا حدودی از نیازهای بیمه ای خود مطلع است و میداند چه میخواهد، ولی به طور بسیار طبیعی ازکلیات امر بی اطلاع است. از آنجا که هر شخصی در جامعه حرفه تخصصی خود را دنبال میکند و دکتر به امر پزشکی و پرستار به مراقبت و پلیس به حفاظت مشغول است، لذا نیازی نیست که همه از امور بیمه نیز مطلع باشند و این امر را به دست اندرکاران آن بایستی واگذار نمود.

از جانب دیگر بیمه نامه یک سند و قرارداد حقوقی بسیار پیچیده است و نبایستی از همگان انتظار داشت تا همه چیز را بدانند. اینجاست که استفاده از مزیتهای نسبی دیگران معنی یافته و علت اصلی شهرنشینی نیز همین است.

پس تا آنجا که نخواهیم خودمان آتش را مجدد کشف کنیم و چرخ را اختراع همه ما روی محور درست زندگی شهرنشینی هستیم.

این مطلب را با مثالی از بحث بیمه اتومبیل خدمتتان بازگو می نمایم:

روزی شخصی از کامیونیتی غیر ایرانی با نگارنده تماس گرفت و اذعان داشت که سالها است در تورنتو زندگی میکند و فقط حق بیمه پرداخته و حالا که خسارت دارد حق و حقوقش را شرکت بیمه نمیدهد و از طریق دوستی شنیده بود که شاید من بتوانم چاره ساز باشم.

داستان از این قرار بود که شخص مربوطه بیمه اتومبیل داشت ولی فقط تعهدات خود را در قبال اشخاص ثالث بیمه نموده بود و برای اتومبیل خودش بیمه بدنه خریداری نکرده و از این مطلب هم اطلاعی نداشت.حادثه ای رخ داده و مقصر هم خود شخص مربوطه بود. در صحنه حادثه بجز دو اتومبیل خسارت دیده بخشی از تیر چراغ برق هم که نتوانسته بود از صحنه حادثه بگریزد خسارت دیده و سیم برق نیز به زمین افتاده بود شانس با هر دو ماشین و راننده ها بود که صدمات جانی حاصل نشده و خسارت فقط مالی بود.

بعد از اعزام پلیس به صحنه تصادف مقصر دوست خودمان تشخیص داده شده و کل خسارت اتومبیل دیگر و تیر چراغ برق توسط شرکتهای بیمه درگیر در حادثه پرداخت شد، ولی تنها خسارتی که غیر قابل پرداخت بود و موجب نارضایتی دوست جدیدمان شده بود خسارت وارده به اتومبیل خود وی بود.

بعد از توضیحات مفصل به ایشان وقتی متوجه شد که با پرداخت شاید ۲۰ دلار در ماه میتوانست ماشین خودش را هم بیمه کامل نماید از این مطلب بسیار ناراحت شد و جمله معروف زیر را به زبان آورد که “اطلاعات توانایی است”.

بحث دیگری که تکمیل کننده همین نکته است را میتوان در عدم اطلاع از وظایف در شرائط مختلف نام برد. خسارت عمده ترین نکته است چرا که تبلور هر خرید بیمه ای در زمان خسارت خودنمایی میکند، پس هر یک از ما به عنوان خریداران بیمه بایستی به این نکته توجه کنیم که چه وظیفه ای را طبق همان سند بیمه نامه به عهده داریم و متعهد به انجامش هستیم.

چنانچه در صحنه تصادفی (چه زیان دیده و چه مقصر) حضور داشتید به نکات ذیل بذل توجه فرمایید:

۱ ـ اتومبیل خود را متوقف کنید و از سلامت نسبی خود مطمئن شوید.

۲ ـ فلاشر ماشین را روشن کرده و هر اقدامی را که صلاح است از تصادف دیگری جلوگیری شود انجام دهید.

۳ ـ خود را از صحنه حادثه به محل امن تری منتقل کنید مثلا از ماشین پیاده شده و به کنار خیابان یا جاده بروید.

۴ـ اگر کسی متحمل غرامات جانی شده(مصدوم و یا مشکوک به صدمات بدنی) سریعا با ۹۱۱ تماس حاصل کنید. اگر به اموال دولتی یا موارد مشابه هم خسارت وارد کردید تماس با ۹۱۱ لازم است.

۵ـ اگر کسی متحمل صدمات جانی و مصدومیت نشده و خسارات مالی کمتر از ۱۰۰۰ دلار است دو راه دارید یا با پلیس محلی و یا با شماره ۳۳۰۱ ۷۴۵ ۴۱۶ تماس بگیرید.

۶ ـ اگر مقصر حادثه معلوم است و شما نیستید کارت بیمه و مشخصات طرف مقابل را اخذ کرده و به اداره پلیس برای اخذ کروکی مراجعه کنید.

گرفتن شماره پرسنلی پلیس برای پرونده شرکت بیمه اجباری است.

۷ ـ اسم و آدرس و شماره تلفن و شماره گواهینامه و شماره ماشین طرف مقابل را اخذ کنید.

 ۸ ـ اگر شاهد یا شاهدینی در صحنه تصادف بودند از ایشان اطلاعات کاملشان را بگیرید این عمل در کانادا عرف است.

۹ـ هرگونه اطلاعات جانبی مثل هوا(بارانی/آفتابی) وضعیت جاده و امثالهم میتواند در تشکیل پرونده بیمه موثر باشد.

۱۰ـ در اولین فرصت ممکن به شرکت بیمه یا بروکر خود اعلام خسارت کنید.


 

نکاتی که حتی المقدور باید انجام نداد:


از قبول تقصیر در صحنه تصادف خودداری کنید چرا که شوک تصادف ممکن است امکان قضاوت را از شما سلب کند. در ثانی شما که متخصص این کار نیستید آن را به پلیس و شرکت بیمه واگذار کنید.

از پرداخت پول برای حل و فصل خسارت بین خود و زیان دیده خودداری کنید مگر اینکه سندی را از ایشان دریافت کنید که زیان دیده خسارت خود را تمام و کمال از شما دریافت کرده و در آینده هیچگونه ادعایی ندارد.

امید است این گونه اطلاعات هیچ موقع مورد استفاده شما واقع نشود و فقط در آرشیو کتابخانه شما قرار گیرد.


 

فرهاد فرسادی ـ کارشناس ارشد بیمه


 

farsadi@cirmco.com