این صفحه اختصاص به بهائیان دارد

 مروری بر تعالیم آئین بهائی

 این روزجهانی برهمه زنان دنیا بخصوص هموطنان گرامی مبارک باد.

 

روز جهانی زنان هر ساله در ۸ مارس برگزار می‌شود. این روز، روز بزرگِ برپایی جشن‌هایی برای زنان در کلّ جهان است. بسته به مناطق مختلف، تمرکز جشن روی بزرگداشت، قدردانی، و برگزاری جشنی برای دستاوردهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زنان است.

سازمان ملل هم از سال ۱۹۷۷ این روز را به عنوان «روز حقوق زنان و صلح بین‌المللی» به رسمیت می‌شناسد.

در تاریخ، بخصوص تاریخ ایران، زنان معدود ولی فوق العاده شجاعی بوده اند که متحوّرانه برای رهائی از قیدو بندهای تحمیل شده به ایشان قیام کرده اند. در آئین بهائی نیز شخصیتی بنام طاهره معروف به قرّه العین بوده است که با عمل شجاعانه خود به شهرت جهانی رسید. او ازخانواده ای مسلمان و متدّین ودارای سه فرزند ودر پاکی و نجابت شهره آفاق بود .در فنّ تدریسِ قرآن ماهره بود و در نطق و بیان محیّرِ عقول و افکارِ اساتید. در تفسیر و حدیث، آیات الهی تبحرّی بسیار وافر داشت.

در مطالعات عمیق خود از کتب مقدّسه و کشف رمز و رموز آنها پی به ظهور شریعت وعده داده شده در کتب مقدس نمود وبا وجود موانع زیاد مذهبی و خانوادگی برای یافتن حقیقت تلاش مجدّانه ای نمود. او از طریق مکتبهای اسلامی، بخصوص مکتب شیخیه، که در این زمینه تمهیدات فراوانی نموده بود، بهمراه دیگر مشتاقان و محققّین زمان خود به شریعت جدید بابی که مبشّرآئین بهائی بود روی آورد.

قرّه‌العین پس از مطالعه آثارِموسّس ظهورجدید و اطّلاع بر اسرارآن، حقیقت ظهوررا تصدیق نمود و در مجالس  دروس بر آنچه قبلا تدریس مینمود خطّ بطلان کشید  و همّت بر نشر آثار تازه گماشت. مجالس درس و بحث را به محافل تبلیغ و دعوت به آئین جدید مبدّل نمود

بسیاری از نفوس که در مجالس مناظره و مباحثه طاهره با علماء ادیان تحت تأثیر قرار گرفتند به آئین جدید گرویدند. فصاحت کلام جناب طاهره – قرّه‌العین و احاطه بى‌نظیر او بر معارف الهیّه و محکومیّت علماى ادیان حتّی  شمار بسیاری از دانشمندان مذاهب روزرا به آئین جدید آورد.

طاهره بانوئى انقلابى و معتقد به اصلاحات اساسى جامعه بود و از همان روزهاى نخست به‌ حقائق تغییرات سازنده در آئین جدید پى برده بود. بالطبع آنان که از آن حقائق نا‌اگاه بودند، بنای مخالفت با وی را گذاشتند.

تهوّر و شهامت طاهره در نشر عقاید خویش که مبتنى بر روح آیات آئین جدید بود  و اعتقاد بدین اصل که دیگر باید حقائق امرِجدید را بى پرده انتشار داد، بسیاری را مفتون و مجذوب فضائل، کمالات، شهامت و استقامت خود کرد. وی در کنار عشق و ایمان معنوی خود و با آموخته های اصول آئین جدید دریافت که حق زن پیوسته پایمال شده است. او در راه آزادی زنان بحثها و تدریسهای فراوان نمود و پیوسته در جمع های مختلف از آزادی زن دفاع میکرد ولی با جوّ حاکم در آن زمان کمتر نتیجه میگرفت.

 اقدام شجاعانه طاهره در محلّی بنام بَدَشت ( محلی نزدیکی شاهرود) اتفّاق افتاد. محلّی که جمع بسیاری از مؤمنین شریعت جدید در حضور حضرت بهاءالله، مؤسّس آئین بهائی، برای تعیین خط مشی های جدید جمع شده بودند. آن موقع مقطعی از تاریخ ایران بود که زنان به ندرت میتوانستند در اجتماعات عمومی حضور یابند و میبایست صورتشان کاملا در نقاب پوشیده میماند. در تاریخ ایران داریم که کنار رفتن نقاب و پیدا شدن موی زن در اجتماع آنروزفاجعه ای سنگین و چه بسا به قتل آن زن منجر میگردید.

طاهره، آن شیرزن بی‌مثیل تاریخ ایران، در سال ۱۲۲۷ شمسی، زمانی که فعّالیّت‌های مربوط به بهبود اوضاع اجتماعی زنان در بعضی از نقاط عالم تازه در حال نضج گرفتن بود، شجاعانه به دفاع از آزادی زنان قیام نمود.

تا اینکه در جمع بزرگ بَدَشت که برای اجرا و اعلان تعالیم جدید تشکیل شده بود، طاهره درهنگام سخنرانی با کنار زدن نقاب خود از چهره ، عملا قیام مبارزه علیه تحقیر و تبعیض جنسی و همچنین سنّتها و قیود موجود آنزمان علیه زنانرا شروع و تاکید بر بهبود وضع زنان و تحقّق برابری حقوق زنان و مردان را بنا نهاد. این عمل متهوّرانه او نه تنها باعث آشفتگی شدید اجتماع بدشت شد بلکه در سطح کشور و دولت و مراجع مذهبیِ روز نیزطوفانی از خشم و انتقاد را بوجود آورد.

طاهره  آن زمان این پیام را آورد که پوشش موی و روی زن نباید ملاک پاکی و نجابت زن قرار گیرد. و نیز برداشتن حجاب از سر هم نباید ملاک آزادی زن باشد. او معتقد بود که  هیئت ظاهری زن نباید بر او تحمیل شود بلکه باید به زنها نیزفرصت کسب علم و دانش داده شود تا خود آزادانه و هوشیارانه راه زندگی نجیبانه خود را تعیین کند.

بهائیان معتقدند زن و مرد هر دو انسانند و امتیازی از نظر انسانی بر هم ندارند برای همین زن و مرد باید در جمیع حقوق اجتماعی برابر باشند. از لحاظ تعلیم و تربیت، حقوق مدنی ونظائر آن.  در مورد حقوق زن و مرد نیز نباید حقوق با وظایف اشتباه شوند. اعتقاد به تساوی حقوق، اعتقاد به تساوی وظایف نیست.

طاهره بنا بر اعتقاد خود به آئین جدید و انتشار تعالیم آن جان خود را از دست داد و قبل از اینکه به قتل برسد برای آزادی زن چنین گفت:

“می‌توانید به زودی، هر گاه که اراده کردید، مرا به قتل برسانید. اما جلوی آزادی زنان را نمی‌توانید بگیرید.”

بسیاری از فعّالان حقوق زنان، طاهره را الگوی مبارزات زنان دانسته‌اند. از جمله ” جنبش نوین زنان” در سال ۱۹۲۵ که توسط ماریان هانیش در کشوراتریش  بنیان گذاشته شد. وی گفت که در فعّالیت‌های خود از زندگی طاهره الهام گرفته‌است. و نیز به گفته کاوه لوئیس طاهره از اولّین قهرمانان جنبش برابری زن و مرد در ایران بوده‌است.   امروزه در آمریکا نیز یک سازمان حقوق بشری با عنوان طاهره به فعّالیت‌های حقوق بشری زنان و دختران می‌پردازد.

با تبریک مجّدد، و آرزوی تحقّق نهائی و دائمی حقوق زن

خوانندگان عزیز، در صورتیکه راجع به طاهره- “قرّه‌العین” یا دیگر تعالیم بهائی سئوالی دارید لطفا به طرق ذیل با ما تماس بگیرید

پیامگیر :     ۷۴۰۰-۸۸۲-۹۰۵         ،      ایمیل:  anyquestionsplease@gmail.com

وب سایت برای برخی از کتابهای فارسی بهائی  :     www.reference.bahai.org/fa