خریداران کالا و خدمات همیشه بر این باورند که اگر بدون واسطه نسبت به خرید اقدام نمایند و نفر دیگری بجز خریدار و فروشنده وجود نداشته باشد منافعشان به نحو احسن حفظ خواهد شد. به واقع  این استدلال بر پایه باوری نادرست بنا شده یا اینکه پشتوانه و تجربه واقعی است؟

 

این باور یا تجربه در مورد بیمه تا چه حد می تواند درست باشد؟

بیایید به دلایلی که برای خریدار وجود دارد که از واسطه در امر خرید و فروش گریزان است بپردازیم. خریدار تصور می نماید که واسطه شخص ثالثی است که جز مزاحمت کار دیگری برایش انجام نمی دهد و شاید هم در بعضی مواقع تصور می نماید که او هزینه هایش را افزایش می دهد و اگر بخواهیم از این هم فراتر برویم با این استدلال روبرو می شویم که به هر حال واسطه یک فرد است و بر همه این مساله واضح می باشد که اشخاص جایز الخطاء هستند پس در نهایت احتمال خطای شخصی نیز به همه عوامل تعریف شده اضافه می گردد. اگر بخواهیم موارد را فهرست وار تعریف کنیم بایستی گفت که عوامل زیر برای خریدار مهم هستند:

۱-کاهش در هزینه های اضافی

۲- راحتی در امر معامله

۳-سرعت در امر نقل و انتقال

۴-آسایش خاطر که همه موارد در قرارداد ملحوظ است

اجازه می خواهد به تجزیه تحلیل عوامل یاد شده در قراردادهای بیمه بپردازیم:

۱-کاهش در هزینه های اضافی: قطعا مستحضر هستید که اصلی ترین منبع درآمد بروکر بیمه کارمزدی است که از طریق شرکت بیمه به وی پرداخت می شود و این مبلغ در میزان حق بیمه مستتر است و عاملی نیست که بتوان آنرا تفکیک نمود به عبارت دیگر چه خریدار بیمه اقدام به خرید مستقیم از شرکت بیمه بنماید و چه از طریق بروکر بیمه نیاز خود را مرتفع نماید فرقی از نظر میزان حق بیمه نمی کند و شرکت های بیمه هم نه امکان تفکیک این دو رقم را از هم دارند و نه از نظر حقوقی اجازه چنین عملی را در قانون به ایشان داده شده است. کارمزد در اکثر موارد درصدی از کل حق بیمه بین ۵ الی ۲۰ درصد در نوسان است و به نوع بیمه نامه مربوط می شود، لذا اگر شرکت بیمه مستقیم هم نسبت به فروش کالای بیمه ای اقدام نماید در آن صورت به نسبت کارمزد پرداخت نکرده البته سود بیشتری نصیبش می شود. ولی دریافتیم که از این بابت سودی نصیب خریدار بیمه نخواهد شد ولی در اکثر مواقع مشاهده شده که اگر از وجود بروکر رسمی و کارآمد استفاده شود حتی در میزان و نحوه پرداخت حق بیمه صرفه جویی می شود و خریدار بیمه بدون پرداخت مبلغی از توان حرفه ای و دانش فنی شخصی بهره مند است که قادر است نیازهایش را بررسی و مطابق با نیاز و بودجه وی اقدام به خرید بیمه مناسب بنماید.

۲- راحتی در امر معامله: بعد از نظرسنجی های مختلفی که صورت پذیرفته در اکثر قریب به اتفاق مشاهده شده که بروکر بیمه عامل تسریع و راحتی در امر عقد قرارداد بیمه است چون با آگاهی از عوامل محیطی و محاطی قراردادهای بیمه قادر است نیازها را هر چه سریعتر تشخیص و سپس از طریق شبکه فروش بیمه نسبت به خرید آن اقدام نماید. حتی خریدارانی که آنلاین از شرکت بیمه نسبت به خرید بیمه اقدام کرده اند معتقدند که اگر همین عمل را با کمک یک بروکر بیمه انجام می دادند سرعت و آسایش کار برایشان بیشتر میشد.

۳-سرعت در امر نقل و انتقال: بروکر بیمه به آن جهت علاقه و اشتیاق مبرمی دارد که هر چه سریعتر قرارداد بیمه منعقد شود چون از لحاظ حقوقی مسئولیت خطیری بر عهده وی گذاشته شده که متعهد است به عنوان یک امانتدار واقعی در زمان عقد قرارداد بیمه از هر نظر از مال و جان خریدار بیمه به نحو احسن نگهداری نماید تا خللی یا تعللی یا تاخیری در این مساله به وجود نیاید. از این رو با تماس های خود با کارشناسان شرکت بیمه سعی دارد هم به وظیفه قانونی خود عمل نماید و هم با عقد قرارداد از نظر مالی منتفع شود و کارمزدش را حصول نماید.

۴-آسایش خاطر که همه موارد در قرارداد بیمه ملحوظ است: این فرض ممکن است وجود داشته باشد که بروکر بیمه به دلایل شخصی یا حرفه ای از آن توانایی های لازم برخوردار نباشد، لذا یکسری از اطلاعات بسیار مهم در این میان تبادل نشده و لذا در زمان خسارت احتمالی شرکت بیمه با اتکاء به اصول کتمان حقایق یا عدم اطلاع رسانی مناسب از پرداخت خسارت سر باز زند و ضرر و زیان هنگفتی به خریدار بیمه وارد شود.

برای مقابله با چنین مواردی همه بروکرهای بیمه هر چند ماه در میان با شرکت در سمینارها و کلاس های آموزشی یافته های خود را در جهت حفظ حقوق مشتریان بیمه افزایش می دهند. در ثانی هر بروکر بیمه برای اینکه قانونی بتواند فعالیت کند حتما بایستی بیمه نامه خطا و غفلت داشته باشد تا در صورت تحقق چنین امری و اگر شرکت بیمه از پرداخت خسارت امتناع کرد، خود بروکر از بیمه نامه مسئولیت خطا و غفلت خود خسارت را تمام و کمال  پرداخت نماید.

در مقام نتیجه گیری بایستی گفت که وجود بروکر بیمه نه تنها عامل بازدارنده نیست بلکه در قراردادهای بیمه ارزش افزوده ای را به نفع خریدار و فروشنده بیمه به قرارداد می افزاید.

* فرهاد فرسادی بروکر خبره و رسمی کانادا با سابقه تدریس بیمه در دانشگاه ها است.

farsadi@insurefar.com