شهروند آرش عزیزی: آخرین نظرسنجی‌‌ ها نشان می‌ دهد محبوبیت نخست‌ وزیر لیبرال استان، کاتلین وین، افزایش یافته است، اما همچنان کمتر از محبوبیت آندریا هروات، رهبر ان دی پی، است. محبوبیت احزاب هر دو رهبر البته فاصله‌ ی چشمگیری با محبوبیت شخصی‌ شان دارد.

این نتایج نظرسنجی فورورم ریسرچ است که چهارشنبه‌ ی گذشته با پرسش از ۱۱۵۶ نفر از ساکنان انتاریو انجام شد.

در این نتایج می ‌بینیم که ۴۰ درصد از مردم از عملکرد وین راضی هستند که بسیار بالاتر از رقم ۳۴ درصد ماه پیش است. در مقابل تنها ۲۷ درصد این نظر را نسبت به تیم هوداک دارند که آن هم نسبت به ۲۴ درصد ماه گذشته افزایش دارد. محبوب‌ ترین رهبر اما آندریا هرواتِ ان دی پی است که ۴۴ درصد از او رضایت دارند.

آندریا هوروات سیاستمدار محبوب انتاریو

در همین نظرسنجی اما پیش‌بینی شده که اگر امروز انتخابات برگزار می‌ شد، نتایج احزاب بسیار نزدیک به یک‌دیگر می‌ بود. حزب محافظه‌ کار پیشرو همچنان در صدر قرار دارد (با ۳۵ درصد) اما لیبرال‌ها با ۳۲ درصد فاصله‌ ی چندانی با آن‌ها ندارند. کسانی که گفته‌ اند به ان دی پی رای می ‌دهند از ۲۹ به ۲۶ درصد کاهش یافته ‌اند.

البته تقسیم این نتایج در حوزه‌ ها نشان می‌دهد که اگر انتخابات امروز برگزار می‌شد، لیبرال‌ها همچنان می‌ توانستند ۵۰ کرسی بگیرند و دولت اقلیتی تشکیل دهند (یعنی ۳ کرسی کمتر از رقم ۵۳ که نظرسنجی ماه پیش نشان می ‌داد و در انتخابات ۲۰۱۱ هم به آن رسیدند.)‌ محافظه ‌کاران ۴۳ کرسی می ‌گرفتند (که از ۳۶ کرسی در نظرسنجی ماه گذشته و ۳۷ کرسی که در انتخابات به دست آوردند بیشتر است.)‌ و ان دی پی به ۱۴ کرسی کاهش می ‌یافت (در حال حاضر ۱۷ کرسی دارد.)

نتایج همین نظرسنجی در ضمن نشان می ‌دهد که مردم استان کمتر از دو سال پس از انتخاباتی که مک‌گینتی را در صدر دولتی اقلیت به قدرت رساند، علاقه‌ ی چندانی به برگزاری انتخابات جدید ندارند.

پنجاه و نه درصد گفتند خواهان انتخابات نیستند و ۳۴ درصد گفتند خواهان آن هستند. طرفداران محافظه‌ کاران با ۵۳ درصد بیش از همه خواهان برگزاری انتخابات بودند و سپس ۳۳ درصد طرفداران ان دی پی و ۱۸ درصد حامیان لیبرال ها.

این نظرسنجی‌ در ضمن نشان می‌ دهد که  طرفداران محافظه‌ کاران بیشتر مسن‌ ترها هستند و انتاریویی های میان‌سال و جوان‌تر بیشتر به لیبرال‌ ها و ان دی پی رو می‌کنند.

این نظرسنجی به صورت تلفنی انجام شده و ضریب خطای آن مثبت و منفی ۳ درصد، ۱۹ از ۲۰ بار، است.