آشتی با حیوانات

هموطنان عزیز! پناهگاه وفا، سال‌هاست برای واگذاری حیوانات تحت حمایت خود، چه در خارج کشور و چه در داخل کشور، تلاش می‌کند. چند هفته پیش، دوست عزیزی که از آمریکا به ایران آمده بودند، به منظور کمک و تشویق، از پناهگاه بازدید کرد، اما این بازدید کار دستش داد و دل در گرو مهر یکی‌ از ساکنان وفا گذاشت و نتیجه‌اش گزارش و عکس‌هایی‌ است که ملاحظه می کنید.

روز سه شنبه ۳۰ اپریل ۲۰۱۳ یکی‌ دیگر از سگ‌های تحت حمایت وفا به نام “لاکی” به تورنتو وارد شد. لاکی یک سگ کوچک آپارتمانیست که از گذشته او چیزی نمی‌دانیم و نمی‌دانیم اسم واقعیش چیست. شاید او سگ گمشده شما باشد و یا در خیابان به زور از شما گرفته باشند، اما دلمان می‌خواهد این را بدانید که حالا او در امنیت و رفاه است تا دلتان آرام بگیرد. لاکی، پس از رسیدگی‌های لازم در پناهگاه و عقیمسازی و تجدید واکسن و… توسط تیم وفا به فرودگاه برده شد و با کمک دوست و حامی‌ گرامی‌ آقای وحید مجیدی به تورنتو آمد. در فرودگاه، دوستان وفا در تورنتو: سیما، گیتی‌، فرشته و امیر به او خوشامد گفتند.

الیا در فرودگاه تهران آقای مجیدی را با لاکی بدرقه می کند و در تورنتو دوستداران وفا به استقبال ایشان می روند

لاکی تا شنبه میهمان دوست گرامی مان مسیح بود و سپس به نیوجرسی در آمریکا منتقل شد تا در کنار خانواده همیشگی اش خستگی‌ سفر از تن‌ به در کند و نوازش‌های آنها سختی های گذشته را جبران کند.

* دوستداران وفا، گروهی هستند در تورنتو متشکل از حامیان و داوطلبان “پناهگاه حیوانات وفا” که در ایران (هشتگرد ـ جاده قزوین)، نگهداری از سگ های بی سرپناه را برعهده دارد.

Facebook:Vafa Animal Shelter

 www.cal.ir