آقای احمدی نژاد در مراسم سوگند به همراه چهار تن در مجلس شورای اسلامی حاضر شد چهار تنی که برطبق روال معمول جهان بهترین و  …


شهروند ۱۲۴۳  پنجشنبه ۲۰ آگوست  ۲۰۰۹


 

آقای احمدی نژاد در مراسم سوگند به همراه چهار تن در مجلس شورای اسلامی حاضر شد چهار تنی که برطبق روال معمول جهان بهترین و نزدیکترین یار رئیس جمهور هستند. گزینش دو تن از اینان نشان نهایت زیرکی و هوش سیاستمدارانه ایشان است و معلوم می کند که ایشان زبان سیاست را بسیار خوب می شناسند.

در عرصه سیاست حریفان توجهی به کلام سیاستمداران ندارند، زیرا می دانند سخنان عمومی آنان با بسیاری از ملاحظات سیاسی و اجتماعی همراه است و هر چه جامعه بازتر باشد و مسئولان با مردم در ارتباط بیشتر باشند این ملاحظات و در حقیقت بازیگری های کلامی بیشتر می شود. لذا سیاستمداران به علائم ارتباطی دیگری نگاه می کنند و از آنها پیام های خود را می گیرند. برای مثال، چه مقامی را در چه موقعی نصب یا عزل می کنند؟ با چه کس ابراز صمیمیت می کنند؟ چه کس سیاستمدار را با خود کجا می برد و یا نمی برد و یا چگونه می برد؟ و بالاخره چه عمل سیاسی را انجام می دهد که چه بسیار اوقات هم ناسازگار و حتی مخالف گفتار سیاستمدار می تواند باشد.

دو تن همراه مورد نظر، آقایان رحیم مشایی و علی کردان هستند. گفت وگو در مورد آقای مشایی بسیار شده و اینکه مزیت ایشان ابراز علاقه به برقراری رابطه با اسرائیل است که خود به تنهایی معلوم می کند که چرا آقای احمدی نژاد ضمن حملات لفظی سیاسی به اسرائیل و بهره گیری از آن چشم از معامله و رابطه واقعی سیاسی هم نپوشیده است و آن سرکه  را با قندی قابل تحمل می کند.

آقای کردان نیز نماد تقلب و نیرنگ شناخته شده است و مجلس او را استیضاح کرد و از پست وزارت خلع شد. خوب چرا آقای احمدی نژاد چنین فرد بدنامی را به عنوان یار غار خود به چنین مراسم مهمی می آورد، بویژه که ایشان نه دوست صمیمی و همکار دیرین ایشان بوده اند و نه مثل آقای مشایی رابطه عمیق مراد و مریدی دارند و نه حتی خویشاوند ایشان هستند. همین امر زیرکی و متانت سیاسی ایشان را نشان می دهد که با چه حساب دقیقی روی این مهره سوخته و بدنام چنین سرمایه گذاری بزرگی کرده است.

الف ـ به مجلس می فهماند که برای آنان هیچ اعتباری قائل نیست و کسی را که آنان از پنجره بیرون کردند، وی از در وارد می کند و آنان را مجبور می کند که وزیر اخراج کرده را به عنوان مشاور و یار نزدیک رئیس جمهور بپذیرند و هیچ کدام هم جرات هیچ اعتراضی نداشته باشند.

ب ـ به تمام دزدان و متقلبان پیام می دهد که ما یک نظام ایدئولوژیک نیستیم، از ما نهراسید، هر کس واجد دو شرط باشد، به جمع ما می تواند بپیوندد: "کارآیی بالا" و "اطاعت مطلق". بدینسان مقدم تمام تکنوکرات های باهوش و با استعدادهای مطیع و سرسپرده گرامی داشته می شود. هر چقدر هم دزدتر و هفت خط تر بهتر زیرا بالاخره آدمی که به این خصوصیت می رسد می بایست با هوش و فرصت شناس باشد.

این پیام در این زمان از آن روی بسیار لازم است که کمتر فرد ذیصلاح و مومنی به این اطاعت بنده صفتانه نسبت به یک دولت نظامی زورگویی که دیگر آبرویی برایش باقی نمانده روی خوش نشان می دهد. و در عین حال هفته قبل باز مدارک اختراع دزدی یک وزیر دیگر هم رو شد و مجبور به استعفا شد هر چند در همان حال قضات و وکلا نگفتند که چرا نام رئیس جمهور به عنوان یکی از مؤلفین در همان کار دزدی روی جلد کتاب چاپ شده است.

این مچ گیری ها خیلی از نابکاران باهوش و زیرک را نگران کرده است بویژه که در این بازار رقابت گروهی حتی اعتبار دکترای آقای لاریجانی را هم توسط یک نماینده مجلس به زیر سئوال برده اند، البته  به قول رجانیوز به جرم آن که جانب آقای موسوی را گرفته بود. (۱) لذا حضور آقای کردان بهترین پیام و اطمینان دادن است به این جماعت که نگران این افشاگری ها نباشید اینها مربوط به کسانی است که اطاعت مطلق را فراموش می کنند و به جای نگاه به دست رهبران حکومت به عقل و برداشت خود تکیه می کنند، اما اگر مطیع و با استعداد باشید از همه مزایا برخوردار می شوید و هیچ رسوایی شما را از هستی ساقط نمی کند.

حضور مجموعه آقای مشایی و کردان این پیام را هم به سیاسیون جهان می رساند که این دولت اهل معامله است و بیهوده فکر نکنید که یک دولت ایدئولوژیک است و به دلیل عقایدش با آنان در ستیز است، زیرا ظاهراً این دولتها در اثر فریب دستگاههای تبلیغاتی اسرائیل بر آن شده اند که این نظام در شعارهای ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی خود صادق است، البته اگر نگاهی به نطق آقای احمدی نژاد در همین مجلس بکنیم ایشان به صراحت از این ویژگی دولتشان صحبت می کنند.


 

پانویس:

۱ـ رجانیوز، ۱۹ مرداد ۱۳۸۸